Hopp til hovedinnhold
Hjerneslag: Slik ser den ut. Strokefinder på Luftambulansedagene 2018. Foto: Live Oftedahl


Medfields første algoritme i Strokefinder MD100 presterer bra

Hjerneslagspesialisten Medfield Diagnostics forteller at utviklingsarbeidet og den kliniske innsamlingen av data har ført til den første algoritmen i Strokefinder MD100.

Algoritmen fungerer godt nok til at virksomheten og helsetjenesten vurdere det slik at den kan lanseres på markedet, framgår det av en nyhetsmelding gjengitt av Dagens PS.

De kliniske hjerneslagdataene som ligger til grunn kommer fra en pågående hjerneslagstudie i Sverige, Norge og Australia.

– Vår vurdering i samarbeid med klinisk ekspertise er at MD100 kan hjelpe til å skille slagpasienter fra pasienter som ikke har slag, og at det har en klinisk verdi. På under fem minutter kan ambulansepersonellet få objektiv infomasjon som underlag for beslutning om pasientens behov for helsehjelp. Det muliggjør raskere tid til at rett behandling kan påbegynnes, skriver Medfield Diagnotics.