Hopp til hovedinnhold


Med helsekort i lommen

- Det en trenger i akuttsituasjoner, er ikke en uredigert journal som mange leger har skrevet i, sier fastlege Kjell Vaage. Han har vært med på å utvikle et personlig helsekort.

- Det en trenger i akuttsituasjoner, er ikke en uredigert journal som mange leger har skrevet i, sier fastlege Kjell Vaage. Han har vært med på å utvikle et personlig helsekort.

Bakgrunn: Stortinget har åpnet for felles pasientjournaler

- Informasjon er den beste medisin, fastslår fastlege Kjell Vaage ved Tårnplass medisinske senter i Bergen.

Medisinsk basisinformasjon
Vaage har i mer enn ti år arbeidet med elektronisk helseinformasjon. Han har vært med på å utvikle det såkalte World Medical Card, et personlig helsekort som inneholder medisinsk basisinformasjon om diagnoser, medikamenter og allergier.

Informasjonen legges inn på et lite kort - på mobiltelefonen og på brukerens egen nettside. På brukerens personlige nettside, eller fra vedkommendes mobiltelefon, kan en lege i for eksempel Kina, eller i et annet land, få informasjonen automatisk oversatt til sitt eget språk.

Omfattende journal
- Det en trenger i akuttsituasjoner, er ikke en uredigert journal som mange leger har skrevet i. Mange journaler er svært omfattende; selv ikke min egen journal ville jeg ha hatt glede av.

- Derfor har jeg alltid med meg mitt helsekort, humrer Vaage.

 Koblet til nødnummer
- Akuttmedisinerne får vesentlig informasjon fra dette kortet og denne ordningen. I Tyskland er kortet koblet til det medisinske nødnummeret slik at når en ringer nummeret, får helsepersonellet opp de nødvendige opplysninger.

- De kan også lokalisere hvor pasienten er, legger Vaage til.

Må være oppdatert
Guttorm Brattebø, leder for prehospital akuttmedisin i Helse Bergen, mener det viktigste i forhold til et slikt kort er at det må ha oppdatert informasjon.

- I likhet med slik som tingene fungerer når en bruker minibank - med et alltid oppdatert system som blant annet forhindrer deg i å overtrekke kontoen - bør et slikt kort være oppdatert, sier han.

Tilhører kortet pasienten?
Brattebø er også kritisk fordi han mener det noen ganger kan herske tvil om hvem som eier kortet.

- I min akuttmedisinske arbeidshverdag er dette det første jeg tenker på; hvorvidt et slikt kort faktisk tilhører pasienten? Det er for eksempel ikke alltid at en lommebok vi finner på en pasient, tilhører vedkommende.

Krever dataferdigheter
- Dessuten er det de eldre og kronisk syke pasientene mann trenger å vite mest om; de som er minst «oppdatert på Facebook» eller neppe har muligheter for å lage en egen medisinsk profil på nettet, for å si det sånn, sier han.

Brattebø mener imidlertid at kortet sannsynligvis kan være til hjelp i enkelte situasjoner hos en lege der man har god tid.