Hopp til hovedinnhold


Måtte kjøre skadde i brannbilen

Nordlandssykehuset ba brannvesenet kjøre pasienter til legevakta, skriver Bladet Vesterålen (krever innlogging).
Det går fram av et brev fra Hadsel brann og redning til Nordlandssykehuset. Her rapporterer brannsjefen om hvordan kommunen rykket ut til tørr- koking med sterk røykutvikling i et bofellesskap på Stokmarknes søndag 17. februar.
– Etter innsats fra røykdykkere ble det hentet ut to røykskadde personer fra den aktuelle leiligheten som var arnestedet for hendelsen, skriver han i brevet.
Innsatslederen bestilte bistand fra ambulansetjenesten og fikk tilbakemelding om at nærmeste ambulanseressurs skulle komme så snart den var ledig. Fem minutter seinere kom det ny beskjed – om brannvesenet selv kunne bistå med kjøring av pasienter til legevakta, fordi ambulansetjenesten ikke hadde kapasitet. Dermed kjørte Hadsel brann og redning de to pasientene til legevakta i rekvirert brannbil.
Les også i Bladet Vesterålen: – et eksempel på godt samarbeid, svarer sykehuset (krever innlogging)
– Brannmannskapene hjelper velvillig til. Vi anser det som eksempel på godt samarbeid mellom nødetatene, sier Nordlandssykehuset i sin kommentar til avviksmeldinga fra Hadsel brann og redning.
– Igjen opplever brann og redningsetaten i Vesterålen samtidskonflikt ved behov for ambulanse, og igjen opplever vi å måtte gjennomføre oppdrag for helse – i en situasjon der den spesialiserte kompetansen til helsepersonell trengs. Brann- og redningstjenesten er ikke rustet til å løse slike oppdrag, verken på kompetansesiden eller personellmessig. Når vi blir satt i en situasjon der vi må overta helseoppgaver på skadestedet, må vi bruke personell som egentlig er dedikert til andre oppgaver, skriver brannsjefen i brevet til Nordlandssykehuset.
Brannsjef Øyvind Stensø Skjørholm sier til Bladet Vesterålen at han sitter med statistikk som viser økende antall ambulanseoppdrag for brann- og redningstjenesten fra år til år.
– Det er en tendens til at de ser ut til å basere seg mer på at brann og redning stiller opp. Denne hendelsen var i Hadsel, men vi brannsjefene i Vesterålen snakker i lag, og vi har flere episoder, også mer alvorlige enn denne. Det er på tide at de begynner å erkjenne at det er samtidighetskonflikter, og at brannvesenet og kommunene tar støyten for kuttene som gjøres i akuttmedisinsk tjeneste. Det er vi bekymret over, sier Skjørholm.

Les mer om saken hos Bladet Vesterålen (krever innlogging)