Hopp til hovedinnhold


Måtte betale for ambulanselege

Pårørende i Vardø reagerer på at det kreves betaling for legehjelp når ambulansen kommer.

Pårørende i Vardø reagerer på at det kreves betaling for legehjelp når ambulansen kommer.

Les hele saken i Finnmarken: Måtte betale for ambulanselege

Les også om Sverige: Foreslår ambulanseavgift

En vardømann har tatt kontakt med Finnmarken etter at hans mor ble avkrevd 215 kroner i legehonorar etter et anfall. Mannen ønsker å være anonym, men vil ha svar på om man må regne med å betale for livredning.

– Jeg ringte til pasientombudet og sjekket med Nav. Jeg fikk beskjed om at slike krav var ulovlige, og at jeg måtte skrive til legen og klage, sier mannen.

Han har ingen problemer med å betale de 215 kronene dersom ting går riktig for seg.

– Men rett og skal være rett. De som har dårlig råd sliter jo dersom de skader seg. Jeg har pratet med ansatte i ambulansetjenesten privat, og de synes det er helt galt.

– Nå har jo Vardø kommune innført mange ting tidligere som er ulovlig, så jeg blir ikke overrasket dersom de har tatt en ny snarvei, sier mannen.

Ulovlig i akutte tilfeller
Anders Jæger er jurist ved Helsetilsynet i Finnmark. Han bekrefter at det åpnes for å ta betalt for konsultasjon av lege ved utrykning, men ikke ved akutte situasjoner.

– Dersom de krever betaling for øyeblikkelig hjelp, så ville jeg spurt om hvor de finner lovhjemmelen som tillater det, sier Jæger.

Loven definerer akutt hjelp til å gjelde ulykker av forskjellig grad. Det kan være hjelp til å berge liv, som for eksempel hjertestans, men det kan også være mindre skader som beinbrudd etc.

– Personell kan ta seg betalt for forskjellige tjenester, men ikke når det gjelder akutt hjelp. I den situasjonen du beskriver, er det mulig at legen har vurdert det dit hen at det ikke er snakk om akutt hjelp, sier Anders Jæger.

Juristen opplyser at Helsetilsynet i Finnmark ikke har mottatt noen klager fra lignende situasjoner i Vardø.

Helt normalt
Vardøs kommunelege 1, Birgitte Sveen, forklarer at det er vurderingen og undersøkelsen ved en utrykning som koster penger.

– Det er ikke alltid det står om livet. I alle tilfeller undersøkes pasienten, og de videre tiltakene iverksettes. Når det er helt livstruende, så kreves det ingen betaling. Men i de fleste situasjonene er det ikke det tilfellet, og det er helt normalt å ta betaling for legebehandlingen, sier Sveen.

I hver enkelt sak blir det opp til legen å bedømme hvorvidt tilfellet er akutt eller livstruende. Kommunelege Sveen har jobbet i Vardø siden august, og har heller ikke mottatt reaksjoner fra pasienter på at det kreves penger for legehjelpen.

– Ved hjemmebesøk koster det litt mer enn når pasientene reiser eller blir fraktet til legesenteret. Det kreves ikke penger for ambulansen, det er legebehandlingen som blir fakturert, sier Birgitte Sveen.

Hun vil ikke kommentere hvorvidt tilfellet med den gamle damen i Vardø ble vurdert til å være akutt eller ikke, fordi hun ikke har god nok kjennskap til saken.