Hopp til hovedinnhold


Massiv kritikk av ambulanseberedskap i Danmark

Kan være toppen av isberget: Det er to uker siden ny akuttberedskap i Danmark ble en realitet. Og det er to forskjellige virkeligheter som presenteres av Region Hovedstaden og av ambulansepersonellet selv. Ytringsfriheten har imidlertid opphørt, og de er redde for jobben og uttaler seg derfor anonymt.

Kan være toppen av isberget: Det er to uker siden ny akuttberedskap i Danmark ble en realitet. Og det er to forskjellige virkeligheter som presenteres av Region Hovedstaden og av ambulansepersonellet selv. Ytringsfriheten har imidlertid opphørt, og de er redde for jobben og uttaler seg derfor anonymt.

Bakgrunn: Historisk omlegging av prehospital beredskap i Danmark

Les også: Kaos i Danmark

Mer: Avviser kritikken av ny beredskap

- Ny beredskap vil koste liv

Spør man Region Hovedstaden var det noen oppstartsproblemer, men ellers fungerer beredskapen stort sett som den skal. Spør man ambulansepersonellet så var oppstarten det mest kaotiske som har skjedd i dansk ambulansetjeneste, og driften er i dag langt fra normal.

Men de er redd for å uttale seg, Regionen kan uten forvarsel kreve at ambulansepersonell blir oppsagt.

Tidligere har operatørene selv bestemt antall ambulanser og plassering, og de sto selv for amk-driften. Nå bestemmer Region Hovedstaden alt dette. Der de før var kontroll og tilsynsmyndighet, vurderer de nå seg selv og fører statistikken selv.

I København har man tidligere vært vant til at ambulanser i gjennomsnitt er framme på fem minutter, nå er Region Hovedstadens målsetningat 90 prosent av ambulansene skal være framme innen 10 minutter. Likevel kaller de det ikke en nedskjæring av akuttilbudet.

Region Hovedstadens påstand om at oppstarten har forløpt uten alvorlige problemer er ikke troverdig, mener tidligere tillitsmann:  - Det er en fordreining av sannheten som kun en offentlig ansatt som har satt mye prestisje inn på nettopp denne påstanden, kan tro på, sier Anders Villadsen.

Han er kritisk til redegjørelsen for responstidene.

- I redegjørelsen er det oppfunnet et helt nytt begrep: Ikke akutt ambulansekjøring. Det begrepet dekker ikke syketransporter, det må betegne det som tidligere var prio 2-turer. Ved å kalle dem ikke-akutt kjøring pyntes det på statistikken, og de fjernes fra den gjennomsnittlige responstiden.

BeredskabsInfo har forgjeves forsøkt å få tak i detaljerte tall for responstidene til de forskjellige regionene og responstider fordelt på intervaller (for eksempel hvor mange som turer er over 15 minutter) og responstider på forskjellige kategorier utrykning, og gjennomsnittstid fra mottak på amk til utalarmering av ambulanse.

De vil heller ikke kalle det nedskjæring at 22 enheter mangler i forhold til tidligere beredskap, noe som tilsvarer nærmere 120 ambulansepersonell.

- Regionens beredskap er så underdimensjonert at den allminnelige drift fullstendig bruker alle ressurser. Det betyr at når det skjer trafikkulykker er det ikke ressurser til å ta seg av det. Da må man trekke på andre regioners beredskap,  sier Anders Villadsen, også tidligere tillitsmann.

Les hele saken på Beredskabsinfo: Reddere: Massiv kritik af ambulanceberedskab kan være toppen af isbjerget

Politiken: Ambulancereddere føler seg truet til tavshed