Hopp til hovedinnhold


Markerte ambulanseoverdragelse

I forbindelse med at divisjon Prehospitale tjenester fra årsskiftet overtok ambulansevirksomheten fra fem utøver i Hedmark og Oppland var det nylig en takk- og avskjedsmarkering på Gjøvik. De tjenestene som ble overtatt var: Norsk Folkehjelp sanitet Odal ambulanse, Land Ambulanse AS, Oppland Ambulansedrift AS, Gausdal Sykebil og Eidskog Ambulanse.

I forbindelse med at divisjon Prehospitale tjenester fra årsskiftet overtok ambulansevirksomheten fra fem utøver i Hedmark og Oppland var det nylig en takk- og avskjedsmarkering på Gjøvik. De tjenestene som ble overtatt var: Norsk Folkehjelp sanitet Odal ambulanse, Land Ambulanse AS, Oppland Ambulansedrift AS, Gausdal Sykebil og Eidskog Ambulanse, skriver Sykehuset Innlandet.

Divisjonsdirektør Aage Westlie takket for vel utført arbeid og la vekt på det bidrag utøverne hadde gitt til utviklingen av dagens ambulansetjeneste.

Han poengterte at sykehuset vil bestrebe seg på å videreføre det gode arbeidet de hadde gjort og videreutvikle tjenesten, til beste for befolkningen i innlandet.

Utøverne har hatt kontrakter fra tidlig på 90-tallet og representerer mye kunnskap.

De på sin side takket for godt samarbeid og ønsket sykehuset lykke til videre.

Les saken og se bilde på Sykehuset Innlandets nettside