Hopp til hovedinnhold


Mangler ved traumemottak

I en rapport fra Sørlandet sykehus kommer det frem at traumeteamene ved sykehusene har flere mangler. Lederen av komiteen som står for rapporten, overlege Per Kristian Hyldmo, sier de har ut året på å utbedre manglene, skriver NRK Sørlandet.
– Kravet er at teamledere i mottaksteamene skal ha fire års kirurgisk erfaring, slik er det ikke i dag, sier Hyldmo.
Han sier at sykehusene i Kristiansand og Arendal i stor grad bruker assistentleger som teamledere, som med få unntak ikke oppfyller kravene om kirurgisk erfaring.
– I tillegg til den kirurgiske erfaringen er det også et krav om at alle som jobber med traumepasienter skal ha et såkalt Advanced Trauma Life Support-kurs og nødkirurgikurs, sier Hyldmo.
Også dette mangler ved flere personellgrupper kommer det frem i rapporten.
– For å ta Kristiansand sykehus som eksempel, så har de 350 traumepasienter i året, altså nesten en om dagen. Da er det viktig at alle som tar i mot traumepasientene kan behandle de som kommer inn, sier Hyldmo.

Frist ut året

Hyldmo sier at de har visst om manglene i to år.
– Det har tidligere vært vanskelig å få ledelsen til å se viktigheten av disse kursene og kravene, men nå er innstillingen en helt annen, sier Hyldmo.
Han forklarer at ledelsen nå er innstilt på å få i orden kursene og erfaringen som trengs.
Les mer om saken hos NRK