Hopp til hovedinnhold


Mangler i rutiner ved ambulanseoppdrag – en mann døde i eget hjem

En eldre mann døde hjemme etter at ambulansepersonell hadde vurdert at han ikke trengte helsehjelp. Personellet hadde ikke tilgang til pasientjournalen eller mulighet til å konsultere lege, og hadde derfor ikke oversikt over hele bildet da de gjorde sin vurdering, skriver svt.se.

 Den 89-årige mannen hadde så sterke ryggsmerter at ambulanse ble tilkalt. Ambulansepersonellet vurderte at mannen ikke trengte innleggelse, men kunne bli hjemme med råd om smertelindring. Dagen etter ble mannen funnet død i sitt hjem.

Det ble ikke tatt EKG og det fremgikk ikke av ambulansejournalen eller ved intervjuer at pasienten hadde hjertesykdom og pacemaker. Dessuten hadde ikke personalet tilgang til pasientjournaler. Ettersom pasienten ble behandlet med blodfortynnende medisin burde også tilstanden blitt bedømt som mer alvorlig.

Les hele saken her