Hopp til hovedinnhold


Mangler nesten 100 ambulansearbeidere

DANMARK: BIOS overtar ambulansekjøringen i Region Syddanmark den 1. september 2015, men mangler nå under 100 ambulansearbeidere for å være klar til oppstart. De understreker til TV2 Fyn at deadline er overholdt.
Mange har ventet spent på datoen 1. juni, da har det vært forventet at BIOS skulle ha alle ansettelser på plass. Det er en misforståelse, skriver Bios i en pressemelding.
Den 1. juni har vært en intern dato - og har altså ikke noe å gjøre med kontrakten med Region Syddanmark.
Administrerende direktør, Morten Hansen, hadde likevel håpet at Bios hadde kommet lengre med ansettelsene, men understreker også at forløpet følger avtalen.
En av løsningerne på personellmangel blir kanskje å kjøre syketransporter med sjåfører som ikke er utdannet som ambulansearbeidere.
Les mer om saken hos TV2 Fyn