Hopp til hovedinnhold


Mangler kompetanse i nødkirurgi

Sykehuset Innlandet vurderer å samle kompetansen på færre steder. I Helse Sør-Øst mangler kirurgene i traumeteamene på over halvparten av lokalsykehusene de obligatoriske kursene i nødkirurgi, ifølge NRK Hedmark og Oppland.

I Norge er 35 av våre sykehus såkalte «traumemottak». Det betyr at de skal ha dokumentert kompetanse på nødkirurgi.

NRK har bedt helseregionene svare for om lokalsykehusene har oppfylt kravene.

– Det kan være forskjellen mellom liv og død for en pasient, sier leder av traumesenteret ved St. Olavs Hospital, Bent Åge Rolandsen til NRK.no.

– Sykehusene er godt rustet

Undersøkelsen viser at manglene er størst i Helse Sør-Øst. Over halvparten av lokalsykehusene her har kirurger i traumeteamene som ikke oppfyller kravene til å være i et slikt team.

Fem sykehus innenfor Sykehuset Innlandet har traumemottak, og tre av dem, Kongsvinger sykehus, Gjøvik sykehus og Hamar sykehus har alle mangler i sin nødkirurgikompetanse.

Sykehuset Innlandet mener likevel at de gir et trygt og godt tilbud ved alvorlige skader.

– Sykehusene er godt rustet til å gi akuttmedisinsk behandling ved traumer, og innfrir kvalitetskravene på de fleste områder, sier fagdirektør i Sykehuset Innlandet, Toril Kolås.

Les mer om saken hos NRK