Hopp til hovedinnhold


Sykehuset Innlandet innstiller på offentlig ambulansedrift over hele linja

Sykhuset Innlandet vil ta over drifta av alle ambulansene i distriktet.

Sykhuset Innlandet vil ta over drifta av alle ambulansene i distriktet.

Les hele saken på OA.no: Mangeårig kamp over

Les hele innstillingen til Sykehuset Innlandet her

I flere år har ansatte, fagorganisasjoner og enkelte politiske partier jobbet for at det offentlige skal eie ambulansene. Fredag ser det ut til at kampen vil bli vunnet. Styret skal da ta stilling til overtakelse av ambulansetjenesten. Administrerende direktør Morten Lang-Ree innstiller på overtakelse.

52 ambulanser

Ambulansetjenesten i Sykehuset Innlandet består i dag av 52 ambulanser. Sykehuset Innlandet har det overordnede ansvaret, men de står kun for den daglige driften av ambulansetjenesten tilknyttet sykehusene Gjøvik, Lillehammer og Tynset. Det vil si 11 ambulanser og 70 årsverk.

All øvrig ambulansetjeneste med 41 ambulanser og 230 årsverk drives på kontrakt med private utøvere, humanitære organisasjoner og en kommune. Sykehuset Innlandet har det fulle ansvar for det medisinske tilbudet som gis, mens de private utøverne har arbeidsgiveransvaret.

Økte kostnader

En overtakelse av ambulansene som i dag drives av private, vil bety en stor utgiftsøkning. Sykehuset Innlandet må investere i materiell som ambulanser, lokaler og inventar. Om alt utstyr kjøpes nytt, vil kostnadene komme på om lag 67 millioner kroner. Sykehuset Innlandet regner imidlertid med å kunne kjøpe deler av utstyret brukt, og det beregnede investeringsbehovet blir da på om lag 45 millioner kroner.

Drifstkostnadene vil trolig også øke på om lag 30 millioner kroner. Offentlige pensjoner utgjør 20 millioner kroner.

Siden en overtakelse vil påføre Sykehuset Innlandet økte investerings- og drifstkostnader, foreslår administrerende direktør at overtakelsen skjer gradvis i perioden 2011 til 2013.