Hopp til hovedinnhold


Mange somatiske reinnleggelser

Mer enn tolv prosent av alle utskrevne voksne pasienter legges inn på nytt som øyeblikkelig hjelp innen 30 dager, viser en ny rapport fra Sintef.

Mer enn tolv prosent av alle utskrevne voksne pasienter legges inn på nytt som øyeblikkelig hjelp innen 30 dager, viser en ny rapport fra Sintef i følge Dagens Medisin.

Reinnleggelsesraten var på 12,5 prosent i 2008 og på 12,4 prosent for pasienter over 18 år i 2009. Medisinske pasienter hadde høyere reinnleggelsesrate enn kirurgiske.

Samme sykehus
Nesten 90 prosent av pasientene ble reinnlagt ved det sykehuset de ble utskrevet fra.

Unntakene var Rikshospitalet, hvor rundt 40 prosent ble innlagt igjen, og Radiumhospitalet, hvor 15 prosent ble innlagt på ny.

For pasienter på over 80 år var reinnleggelsesraten rundt tre ganger så høy som for dem imellom 50 og 64 år, både i 2008 og 2009.

Les mer om saken i Dagens Medisin