Hopp til hovedinnhold
Kvinner har gjerne andre symptomer enn menn på hjerteinfarkt. Illustrasjonsfoto: Thinkstock
Kvinner har gjerne andre symptomer enn menn på hjerteinfarkt. Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Mange flyktninger har høy risiko for hjerte- og karsykdom

Risikoen for hjerte- og karsykdom varierer betydelig i ulike deler av verden, også innenfor Europa.

Norske leger må huske på dette når de har pasienter fra andre land, for eksempel flyktninger fra Ukraina. Det skriver kronikkforfatterne i kronikken: Mange flyktninger har høy risiko for hjerte- og karsykdom, som er publistert i Tidskrift for Den norske legeforening.

Dødeligheten av hjerte- og karsykdommer er mer enn fem ganger høyere i Ukraina sammenlignet med Norge. Dette bør tas med i vurderingen av forebyggende behandling hos pasienter med ukrainsk bakgrunn. 

En praktisk tilnærming kan være å justere opp risikoestimatene fra NORRISK2 til et nivå som tilsvarer de europeiske risikoestimatene som anbefales brukt i områder med ekstra høy risiko, skriver kronikkforfatterne i kronikken.

Tiårsrisiko

NORRISK 2 angir tiårsrisiko for akutt hjerteinfarkt eller hjerneslag, inkludert kardiovaskulær død. Den er basert på risikotabell og prioriteringstabell i Helsedirektoratets Nasjonal faglig retningslinje for individuell primærforebygging av hjerte- og karsykdommer.

Norge var tidligere et høyrisikoområde for hjerte- og karsykdommer, med en dødelighet som var over fire ganger høyere i 1970 enn i dag, altså nesten på samme nivå som Ukraina.

De oppdaterte europeiske retningslinjene fra European Society of Cardiology har definert fire risikoregioner etter standardiserte dødelighetsrater av hjerte- og karsykdom rapportert av Verdens helseorganisasjon. Her klassifiseres Ukraina som et område med ekstra høy risiko.

Både europeiske og norske retningslinjer anbefaler at man foretar en samlet risikovurdering av pasienter med tanke på forebygging. Hvis man både har moderat høyt blodtrykk, høyt kolesterol, røyker og eventuelt har andre risikofaktorer, kan den samlede risikoen bli betydelig selv om enkeltfaktorene hver for seg synes lite alarmerende, skriver kronikkforfatterne.