Hopp til hovedinnhold


Mange blir syke: Stor studie av skiftarbeid

Helse Bergen har startet et studie av skiftarbeid og helseplager hos sykepleiere, i samarbeid med Universitetet i Bergen og Unifob.

Helse Bergen har startet et studie av skiftarbeid og helseplager hos sykepleiere, i samarbeid med Universitetet i Bergen og Unifob.

Forkortet versjon av artikkel i Ambulanseforum nr. 6 2008

Les også: Nattarbeid gir promillesymptomer

Sykepleiere som gruppe er valgt ut fordi de er såpass mange, og fordi det er en gruppe som det er enkelt å få tatt blodprøver av.

Berører mange
- Funnene kan også ha relevans for mange andre grupper i samfunnet med nattarbeid, sier prosjektkoordinator Nils Magerøy ved Unifob Helse.

Bakgrunnen for studien er at tidligere forskning har vist negative helsemessige konsekvenser ved natt- og skiftarbeid. Det skal derfor gjøres et langstudie som starter nå i 2008 og som følger gruppen i ti år framover.

Sykdom og plage
Tidligere forskning viser mye. De som jobber natt får oftere problemer med søvn, og de klager oftere over mage-tarmbesvær. De får hyppigere magesår og tolvfingertarmsår.

Natt- og skiftarbeid gir 40 prosent forhøyning av faren for hjerte-karsykdommer. Det er også påvist tilsvarende forhøyet forekomst av brystkreft. Psykiske belastninger som depresjon, angst og redusert velvære er også høyere. Økt forekomst av spontanaborter og lavere fødselsvekt hos barn med mor som jobber turnus er også registrert.

Ser på klokkegenene
Tidligere studier har ikke hatt med et så vidt spekter av måleinstrumenter. I tillegg til spørreskjema vil det bli tatt prøver av en del av gruppen. Her vil man se på metabolske parametre som kolesterol, triglyserider, glukose, leptin og grelin, de to siste er hormoner relatert til appetitt, og immunparametre.

- Vi ønsker også å ta genprøver av noen for å se på klokkegener som styrer døgnrytmen - om noen er bedre tilpasset, og derfor takler nattarbeid lettere, forteller Pallesen.

Det kan være nyttig informasjon i forhold til framtidig seleksjon i arbeid, slik at noen kanskje vil frarådes skiftarbeid.

Studien vil også kobles opp mot registre som vil vise om skiftarbeidere er oftere sykmeldt, og i hvilken grad de har flere spontanaborter og barn med lavere fødselsvekt enn gjennomsnittet.

Konsekvenser for skiftordninger?
Pallesen tror ikke studien alene kan få noen konsekvenser for vaktordningene på sykehus i framtiden, men utelukker ikke at det kan få konsekvenser sammen med andre studier.

- Det har jo vært diskutert før om man bør fraråde folk å jobbe skift over lengre tid.

Trening og lys hjelper
I et forsøk som ble gjort på sykepleiere, ble halvparten satt til å trene fra to til seks ganger i uka, resten kunne trene maks to ganger i uka.

- De som trente fungerte bedre på nattevakt. Dessuten hjelper det også til å redusere faren for hjerte-karsykdommer og kreft.

Pallesen anbefaler også lysterapi og melatonin for å lettere tilpasse seg nattarbeid eller dagarbeid. Men begge deler må tas de til rett tid hvis det skal fungere.