Hopp til hovedinnhold


Mange ambulansesykepleiere synes det er vanskelig å tolke EKG

SVERIGE: Teknikken for å sende elektrokardiografi (EKG) til sykehus for tolkning av spesialist kan gå feil, og ambulansepersonell trenger derfor å kunne gjøre egne tolkninger, det har Kristoffer Werner selv opplevd, skriver Samverkan 112

Kan du EKG? Ta en EKG-quiz her
Her er nok en EKG-quiz
Kristoffer Werner er interessert i EKG-diagnostikk. Derfor har han ønsket å undersøke hvilke kunnskaper ambulansepersonell faktisk har når han skrev sitt eksamensarbeide på magisternivå sammen med en annen kollega.
– Vi lagde en test med ni EKG-bilder med varierende vanskelighetsgrad. Deretter dro vi rundt på ulike ambulansestasjoner hvor personell fikk fylle inn testen gjennom å skrive hva de viste, samt besvare en undersøkelse, sier Kristoffer Werner som for tiden jobber i ambulansetjenesten i Halland.
Undersøkelsen inneholdt spørsmål om alder, kjønn, utdanning, tjenesteerfaring med mer. De rettet testen gjennom en mal og sammenlignet resultatene med svarene i undersøkelsen. 132 ambulansesykepleiere deltok i studien.
Lavt kunnskapsnivå
Det viste seg at kunnskapen varierte veldig mellom ulike individer. Totalt sett var kunnskapsnivået ganske lavt.
Ambulansesykepleierne hadde i snitt 54 prosent riktig på testen. De identifiserte 46 prosent av de EKG som talte for akutt hjerteinfarkt. 14 prosent mistolket EKG som viste ventrikkelflimmer, det vil si en hjertestanssituasjon.
Magisteroppgaven holdt et høyt nivå, sensor vurderte den tilsvarende en vitenskapelig artikkel.
– Da ble vi litt smigret og idéen ble vekket om å virkelig gjøre det til en artikkel. Da jeg fikk tid avsatt av min arbeidsgiver til å arbeide med dette, så satte jeg i gang, sier Werner.
Artikkelen fikk tittelen «Electrocardiogram interpretation skills among ambulance nurces» og ble publisert i European journal of cardiovascular nursing.
Behov for mer utdanning
EKG-diagnostikk er et mye brukt hjelpemiddel i svensk ambulansetjeneste. Utifra et EKG kan ambulansepersonell identifisere årsaker til symptomer, velge behandling, samt avgjøre hvor pasienten skal transporteres.
Ved en akutt hjerteinfarkt kan et korrekt tolket prehospitalt EKG ha betydning for pasientens videre behandling i kjeden, og det kan få betydning for pasientens videre helse og overlevelse.
– Selv har jeg ved et par tilfeller identifisert hjerteinfarkt ved hjelp av EKG på pasienter som vi hentet på legevakten, der legen hevdet at EKG-et så normalt ut, forteller Werner.
– Resultatet av studien viser at det er behov for mer utdanning innen EKG-tolkning i ambulansetjenesten. Den nåværende rutinen, der prehospitalt EKG sendes til sykehus for tolkning, er fortsatt en nødvendighet, fortsetter han.
For å kunne trekke mer vidtrekkende konklusjoner hadde en større studie vært av interesse, mener Werner.
– Det er behov for å finne ut hvordan vi kan forbedre tolkningsegenskapene hos ambulansepersonell, sier han.
Les mer om saken hos Samverkan 112