Hopp til hovedinnhold


Raser mot slaktrapport om akuttmottak

Mads Gilbert mener det er feil at livsviktig informasjon ikke kommer frem og at alvorlig syke pasienter ikke får behandling i tide.

Mads Gilbert mener det er feil at livsviktig informasjon ikke kommer frem og at alvorlig syke pasienter ikke får behandling i tide.

Bakgrunn: - En akuttkjede i steinalderen

Professor i akuttmedisin Mads Gilbert var selv med i oppstarten av en rapport fra Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin (NST), gjort på oppdrag fra Helsedirektoratet. Rapporten, som slakter akuttkjeden i helsevesenet, viser at livsviktig informasjon ikke kommer frem, og at alvorlig syke pasienter ikke får behandling i tide.

Den kjente Tromsø-legen mener rapporten maler et unødvendig skremmebildet når man bruker ordet «steinalder» om dagens kommunikasjon akuttkjeden.

- Dette er en uttalelse som er fullstendig skivebom. Vi er slett ikke i steinalderen, da vet man ikke mye om akuttmedisin, hvis man beskriver det som steinalder, så har man ikke gjort hjemmeleksa si.

- Unødvendig engstelse
Taxier som haster etter ambulanser med røntgenbilder, fakser som ikke kommer frem, sykepleiere som må lete etter livsviktige papirer i sykesengen eller pasientens håndveske er er alle daglige skrekkeksempler i rapporten fra helse-Norge.

Men Gilbert mener det norske akuttmedisinske stystemet fungerer godt over hele landet og at kommunikasjonen mellom ambulansepersonell, AMK-sentralen og akuttmottakene i hovedsak er bra.

- Det kan selvsagt bli bedre, men å karakterisere det som steinalderen skaper unødvendig engstelse i befolkningen. Når du ringer nødnummer kan du føle deg trygg på at du blir hørt og får hjelp.

- Krav om endring
Gjennom prosjektet «Need to know» har NST jobbet tett sammen med alle ledd i akuttkjeden, og inntrykket er at de forskjellige nivåene er svært velvillige til å dele sine erfaringer, og at nye løsninger ønskes.

- Det er et krav og ønske fra sektoren. Det som eventuelt skal være motargumentet er lovverket og juridiske begrensninger, sier Hagensen.

VG Nett har tidligere omtalt de enorme såkalte IKT-utfordringene som finnes i helse-Norge:

* I fjor sa Rikshospitalet at de mottok 15.000 pasientbilder i året på CD-plate fordi en rekke lokalsykehus og lignende ikke maktet å sende informasjonen elektronisk.

* Helseminister Bjarne Håkon Hanssen sa også i fjor at IKT er et område der det er store utfordringer i helsevesenet.

* I tillegg har mangel på pasientinformasjon i enkelttilfeller ført til akuttleger har måttet operere på pasienter, uten å vite om sykehistorikk eller eventuelle allergier.

VG Nett avslørte også forrige uke at Ullevål sykehus i Oslo hadde latt hemmelige pasientopplysninger ligge åpent tilgjengelig i vanlige papircontainere.

Sykepleierforbundet uttalte i ettertid at bedre elektroniske løsninger ville kunne forhindre problemet, og at papirmengden burde minskes.

Les hele saken i VG: Mads Gilbert raser mot slaktrapport om akuttmottak