Hopp til hovedinnhold


Må vente på politiet

Ligger du bevisstløs i et tomt, låst hus, kan ikke ambulansemannskapet bryte opp døra. Det må politiet gjøre.

Ligger du bevisstløs i et tomt, låst hus, kan ikke ambulansemannskapet bryte opp døra. Det må politiet gjøre, opplyser Frank Grydeland, hovedtillitsvalgt i Delta ved NTS ambulanse til Namdalsavisa.

Han er ikke i tvil om at ressursmangelen i politiet merkes i ambulansetjenesten.

– Det går ikke ut over liv – men det tar for lang tid fra vi ber politiet om assistanse, til de kommer, sier han.

Han viser til at ambulansepersonellet blant annet trenger politiets assistanse hvis folk blir skadet i en slåsskamp, hvis de blir kalt ut til husbråk der de ikke vet om folk er bevæpnet eller hvis de blir kalt ut til en person med psykiske lidelser som har skadet seg selv. Han opplyser videre at det siste skjer ganske ofte.

– Vi har klare instrukser på at vi ikke skal gå ut hvis vi risikerer å bli skadet selv. Da skal vi avvente til politiet kommer, sier han.

Han understreker derimot at politiet gjør så godt de kan, og at det ikke er deres skyld at bemanninga er for lav.

– Politidistriktene er for store. Vi ønsker mer politi ute på veiene, sier Grydeland, som anslår at ambulansene har rundt 30 til 40 utrykninger i døgnet i Namdalen. I de fleste tilfellene er ikke politiassistanse nødvendig.