Hopp til hovedinnhold


Må ta blodprøver ved lunsjbordet og utsettes for alvorlig helsefare

Et landsomfattende tilsyn viser at ambulansearbeiderne har svært kritikkverdige arbeidsforhold. Kummerlige forhold på stasjonene gjør at de ansatte unødig utsettes for alvorlig smitte, skriver NRK Troms.

Tidligere: Arbeidstilsynet slår alarm - skitne ambulanseuniformer kan spre smitte
Ambulansearbeider Finn Olav Lind (37) sitter knapt en halv meter fra de til sammen 50–60 pasientene han ukentlig passer på bak i ambulansebilen.
Det er trangt, men han skal komme tett på den syke for å hjelpe.
Oppkast, blod og smitte har derfor kort veg til Finn Olav Lind og kollegene.
Han følger dem langt innenfor sykehusets vegger før han returnerer og parkerer bilen i på ambulansestasjonen, som ligger like ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) i Tromsø.
På grunn av smittefaren skal det derfor skilles mellom «ren «og «uren» sone på ambulansestasjonen, sånn som på et sykehus.
Likevel er det lite som minner om sykehus på ambulansestasjonen i Tromsø.
Til sammen har UNN fått 77 pålegg av Arbeidstilsynet, som beskriver feil eller mangler ved åtte ambulansestasjonene som tilhører sykehuset.
Det landsomfattende tilsynet har avdekket at ambulansearbeidere over hele landet risikerer egen og andres helse på grunn av feil eller mangler på stasjonene. Arbeidstilsynet sier tilstanden gjennomgående er for dårlig, og krever umiddelbare tiltak på systemnivå.
Ambulansearbeiderne har ropt varsku før om at de mangler uniformer og må vaske klærne selv. Men det gir bare et lite innblikk i hverdagen, sier Finn Olav, og viser fram hele arbeidsplassen.
Olaug Iren Fossbakk er tilsynsleder ved Arbeidstilsynet i Troms og har selv besøkt de 8 ambulansestasjonene i fylket. Hun oppsummerer de 77 påleggene slik:
– De ansatte er utsatt for biologiske faktorer som smitte av tuberkulose, multiresistente bakterier eller hepatitt. Den psykiske belastningen tilsier at de er mye utsatt for vold og trusler som kan medføre betydelig fysisk og psykisk belastning. De er utsatt for tunge løft som gir slitasje, muskel- og leddplager, sier Fossbakk.

Frykter ambulansearbeidere sprer sykdommer

Hun beskriver likevel smittefaren de ansatte er utsatt for som det mest alvorlige fordi de risikerer å ta med seg smitten hjem til familiene sine.
– Vi var klar over at det ville bli noen funn, men vi trodde det var gjort mer på forhånd. Det er også en risiko for at de blir oftere smittet i fremtiden med tanke på multiresistente bakterier. Dette ser vi ikke er på plass, og det kan påvirke både pasienter og familielivet til de ansatte, sier Fossbakk.
Klinikksjef ved UNN, Jon Mathisen sier de allerede har gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyser sammen med ansatte og verneombud.
– Jeg forstår veldig godt de ansattes frustrasjon. Det er frustrerende også for oss i ledelsen som ser at vi ikke har fått alt på plass. Det har ikke vært mulig å prioritere dette tidligere, men nå ligger alt til rette for at de kortsiktige tiltakene kan bli gjort. Jeg skal gjøre hva jeg kan for at det skjer, sier Mathisen.
Han sier ambulansearbeiderne har tilgang til garderober og soverom i det gamle pasienthotellet like ved, og at de også har tilgang til innvendig vask og desinfisering av biler i den nye garasjen der de overleverer pasienter på sykehuset.
Han sier han har kjent til utfordringene over år, men at det først var da vaskerommet på ambulansestasjonen havarerte at situasjonen virkelig ble belyst.
Les mer om saken hos NRK Troms
Dårlige smittevernrutiner var også tema i Ambulanseforum nr. 1 2016: For dårlige smittevernsrutiner i ambulansetjenesten? Ja, mener hygienesykepleiere.