Hopp til hovedinnhold


Må spare 25 millioner

– Vi får en skjerpelse på 25 millioner for Helse Nord-Trøndelag, først og fremst på grunn av ambulansevedtaket. Det vil bli særdeles utfordrende for oss, sier Arne Flaat til Trønder-Avisa.

– Vi får en skjerpelse på 25 millioner for Helse Nord-Trøndelag, først og fremst på grunn av ambulansevedtaket. Det vil bli særdeles utfordrende for oss, sier Arne Flaat til Trønder-Avisa.

Bakgrunn: Helse Midt-Norge får offentlig drevet ambulansetjeneste

For Nord-Trøndelag kan ambulansesaken igjen føre til uro rundt barneavdelingen i Levanger.

– Det vil igjen kunne bli et press mot barneavdelingen ved Sykehuset Levanger. Helse Midt-Norge mener jo at tjenesten kan legges til St. Olav og Ålesund. Men jeg går sterkt inn for å beholde barneavdelingen i Levanger. Uten en barneavdeling med kuvøser må mange fødende til St. Olav. Denne avdelingen er også viktig for det psykiatriske tilbud for barn og unge i Nord-Trøndelag, sier Flaat.

Les mer om saken i Trønder-Avisa