Hopp til hovedinnhold


Må sikre forsvarlig tilbud

Ambulansetjenesten i Vesterålen er igjen satt under lupen, etter pålegg fra Arbeidstilsynet. Målet er å gi de ansatte bedre arbeidsforhold, gjennom ei mer moderne arbeidstidsordning, skriver Bladet Vesterålen.
Samtidig som man skal se på arbeidsforhold, vil man gjøre ei vurdering av stasjonsstrukturen. Dette arbeidet skal være i en innledende fase, men en del av vurderingene som nå gjøres er lekket ut til pressen.
Sammenslåing av stasjoner er et av tiltakene som diskuteres. Som Bladet Vesterålen tidligere har omtalt, kan resultatet bli at Øksnes og Bø får en felles ambulansestasjon på Frøskelandsfjellet. I tillegg kan dagens to stasjoner i Andøy, på Åse og Andenes, bli slått sammen til én.
I praksis vil dette medføre ei nedbygging og svekking av ambulansetilbudet i regionen. Nordlandssykehuset holder for øyeblikket kortene tett til brystet, og kommunikasjonssjef Randi Angelsen opplyser kun at det er for tidlig å si hva som konkret vil komme ut av prosessen som nå er startet.
I dag har ambulansearbeiderne vakt på stasjonene fra klokken 8 om morgenen til 19.10 om kvelden. Etter 19.10 har de hjemmevakt, noe som i praksis betyr at de må sove med alarmtelefonen på nattbordet. Det er forståelig at ambulansearbeiderne ikke ønsker en slik ordning, som må oppleves belastende både for arbeiderne selv og deres familier.
Når Nordlandssykehuset nå skal gjøre en ny gjennomgang, må et forsvarlig tilbud til innbyggerne være det viktigste kriteriet. Dermed bør det settes en effektiv stopper for å gå fra to stasjoner til én i Andøy – der avstandene er store og veiene dårlige. Det samme gjelder forslaget som er lansert om felles stasjon for Øksnes og Bø.
Det kan virke som om arbeidstidsordninga til de ansatte på ambulansene blir satt opp mot tilgjengeligheten og pasientenes sikkerhet. Og umiddelbart kan det synes som om det er økonomi som ligger til grunn for at ambulansetilbudet i regionen er i ferd med å bli en brennhet sak i media igjen.
Les hele lederen hos Bladet Vesterålen