Hopp til hovedinnhold


Må redde stadig flere med psykiske problemer

Antall redningsaksjoner på land økte med 14 prosent i 2009. Nærmere halvparten av oppdragene dreier seg om personer som har en eller annen form for psykiske problemer.

Antall redningsaksjoner på land økte med 14 prosent i 2009. Nærmere halvparten av oppdragene dreier seg om personer som har en eller annen form for psykiske problemer, skriver TV2-nyhetene.

Hovedredningssentralen for Sør-Norge hadde en økning i antall hendelser på 3,5 prosent i 2009. Det var 1014 leteaksjoner på land, en økning på hele 14 prosent.

Psykiske problemer

Redningsinspektør Stein Solberg forteller at rundt halvparten av dem som blir meldt savnet har psykiske problemer.

– Vi har ikke fått tid til å analysere alle aspektene av de ulike data enda. Men ser vi ut fra tidligere erfaringer tilsier det at rundt halvparten av de vi leter etter, har en eller annen form for psykiske problem sier redningsinspektør Stein Solberg til tv2nyhetene.no.

Noen vil ikke bli funnet

Antall hendelser hvor Hovedredningssentralen er involvert har vært stigende det siste tiåret. Innenfor de ulike kategoriene er det hendelser på land som har økt mest det siste året, fra 1286 i 2008 til 1523 i 2009.

– Vi har lav terskel for å igangsette søk i alle kategorier hendelser. Noen ganger er det så enkelt at en person har overvurdert seg selv og kanskje bare er i stand til å gå den ene veien av en planlagt tur. Men søk omfatter også personer som nødvendigvis ikke ønsker å bli funnet, sier Solberg.

Bildet viser en oversikt over hvor Hovedredningssentralen i Sør-Norge rykket ut i 2009.

Bildet viser en oversikt over hvor Hovedredningssentralen i Sør-Norge rykket ut i 2009. Foto: Hovedredningssentralen i Sør-Norge

– Bør tas tak i

Hovedredningssentralens jobb er å koordinere innsatsen for å berge menneskeliv, samt å dokumentere der hvor redningstjenesten er involvert.

– Det er ikke vårt ansvarsområde å drive med forebyggende arbeid innenfor de ulike involverte grupperinger, men vi stiller gjerne data til disposisjon for de med slikt ansvar, sier Solberg.

– Andre offentlige aktører bør benytte seg av våre data som omfatter ett betydelig antall hendelser, analysere disse og eventuelt igangsette tiltak. At en så stor andel av de vi leter etter har en eller annen form for psykiske problem, er noe helsevesenet bør ta tak i, sier Solberg.

Hovedredningssentralen Sør-Norge på Sola sitt ansvarsområde på land er hele Sør-Norge til grensen mellom Nord-Trøndelag og Nordland fylke. Cirka 90 prosent av norges befolkning bor i dette området.

Hovedredningssentralen for Sør-Norge totalt 4495 hendelser i 2009. 52 prosent av hendelsene er sjørelatert, 34 prosent land og de resterende fordeler seg på luft, ambulanse og diverse.

Les hele saken på TV2-nyhetene