Hopp til hovedinnhold


– Må ha egen AMK-sentral

Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik vil ha egen AMK i Helse Nord-Trøndelag, melder Namdalsavisa.
– Det vil være vanskelig å se for seg et fullverdig helseforetak uten egen AMK-sentral, ettersom dette er en del av basisfunksjonene i ethvert helseforetak.
– AMK Nord-Trøndelag er av avgjørende betydning for samhandlinga mellom spesialisthelsetjenesten og kommunene i Nord-Trøndelag, påpeker fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik.
Fylkesrådet skal ta stilling til dette kommende tirsdag.

Fungerer godt

– Dagens AMK-sentral i Namsos fungerer godt, både teknisk, operativt og faglig. Dette er rådende oppfatning også blant kommunene i Nord-Trøndelag og i helseforetaket.
– Fylkesrådet vil derfor slutte seg til det forelagte forslag til ny AMK-struktur, som blant annet innebærer en videreføring av prinsippet om en egen AMK-sentral i hvert helseforetak i Midt-Norge, skriver Mevassvik i innstillinga til fylkesrådet.
AMK-sentralene er svært viktige for akuttberedskapen, spesielt som samordner av helsevesenets innsats ved både store og små hendelser.
Ambulanseforetaket dekker foreløpig hele regionen, og de ser i noen tilfeller at AMK-grensene kan være barrierer for effektiv ressursutnyttelse.
Les mer om saken hos Namdalsavisa