Hopp til hovedinnhold


Må gi svar innen en uke

Innen utgangen av neste uke må AMK-sentralen ved Ullevål universitetssykehus ha svart på en rekke spørsmål fra fylkeslegen i Oslo.

Innen utgangen av neste uke må AMK-sentralen ved Ullevål universitetssykehus ha svart på en rekke spørsmål fra fylkeslegen i Oslo, skriver Aftenposten.

Her er alle medieklippene fra Tøyensaken

I sin henvendelse etter dødsfallet på Tøyen har fylkeslegen stilt konkrete spørsmål til sykehuset og de involverte ved AMK-sentralen (akuttmedisinsk kommunikasjonssentral) om hvorfor ambulansen ble forsinket, hvilken trusselvurdering som lå bak at man tilkalte politiet og hvordan AMK-sentralen vurderte tilstanden til kvinnen.

–Foreløpig har vi fått en kort oversendelse og en utskrift av lydloggen. Vi har en jurist og en lege som jobber spesielt med det. Så snart vi har mottatt forklaringene fra de involverte partene, blant annet en redegjørelse fra dem som mottok samtalene ved AMK, vil vi vurdere hva som skjer videre. Vi trenger nok et par uker på oss når vi har fått svar fra involverte parter, sier fylkeslege Petter Schou.

–De fleste har hørt samtalene fra lydloggen. Hva vil du si om samtalene?

–Jeg tror alle parter er enig om at dette var en samtale som ikke forløp slik den var tenkt. Det var ikke noe god samtale og den eskalerte underveis. Det var mye skjellsord og utskjelling. Så må vi også se på måten de ordene ble taklet på, sier Schou.

Fylkeslegens vurderinger etter gjennomgangen kan bli at det ikke er skjedd noe kritikkverdig eller uforsvarlig, eller at forskjellige handlinger medførte en reell fare for pasienten eller at noen opptrådte på en uforsvarlig måte.

Fylkeslegen har nå også mottatt en formell klage fra familiens advokat Shahzad Nazir. Ifølge Nazir har familien også anmeldt både AMK-sentralen og politiet til Spesialenheten for politisaker. Samtidig har de anmeldt AMK-sentralen til politiet i Oslo.

–Vi har anmeldt dem for grov uforstand i tjenesten og for å ha forvoldt hennes død, sier Nazir.

–Hva gjør dere videre nå?

–Vi foretar selv en intern gransking av saken. Men nå har vi valgt å bare avvente behandlingen fra fylkeslegen og gjør ikke noe mer foreløpig, noe som også har en sammenheng med at familien er i utlandet og befinner seg i en sorgprosess, sier advokaten.

Les hele saken i Aftenposten