Hopp til hovedinnhold


Må finne nye lokaler

Dagens lokaler for ambulansetjenesten på Røros holder ikke mål.

Dagens lokaler for ambulansetjenesten på Røros holder ikke mål, skriver Arbeidets Rett.

Røros kommune har fått i oppdrag å finne nye egnede lokaler. Helse Midt-Norge foreslår å legge ambulansen til sykehuset, men ambulansen ønsker fortsatt å være samlokalisert med brann.

- Vi har vært samlokalisert med brann i lang tid og ser helt klart en fordel av å være sammen med de andre utrykningsenhetene. Det er noe vi virkelig ønsker, opplyser Jorg Jørgensen, stasjonsleder i ambulansetjenesten i Rørosområdet.

I dag driftes ambulansen på Røros av aksjeselskapet Røde Kors Ambulanse Midt-Norge AS. Og de er lokalisert på den gamle veistasjon sammen med brannmannskap. Fra 1. januar 2013 tar Helse Midt-Norge over driften av ambulansetjenesten.

Fra denne datoen trenger St. Olavs Hospital HF å ha lokaler for ambulansestasjon. De har sendt et brev til Røros kommune og spør om de har noen lokaler som kan være egnet for en ambulansestasjon fra 2013.

- Denne saken må vi ta opp og drøfte, og kjøre et prosjekt på, opplyser rådmann i Røros kommune, Jon Ola Kroken.

Han kan ikke si nå om hvor en slik ambulansestasjon kan ligge, men opplyser at de har få bygg tilgjengelige i dag som kan egne seg.

For ambulansen er dagens lokaler for trange og mangler ett soverom, flere bad og adskilte garderober for damer og herrer.

Selv om ambulansen får nye drivere, får ambulansepersonellet fortsette i jobben.

Les mer om saken i Arbeidets Rett