Hopp til hovedinnhold


– Må bryte arbeidsmiljøloven

– Det er ikke mulig for meg å ivareta kvalitet og pasientsikkerhet uten å bryte arbeidsmiljøloven flere tusen ganger i året, sier Øyvind Skraastad, leder for Akuttklinikken ved Oslo universitetssykehus til Dagsavisen.
Lovbruddene ved Akuttklinikken er først og fremst fordelt på spesialsykepleiere i intensivenhetene og ambulansetjenesten. Det er brudd på hvor mye det er lov å jobbe per dag, per uke, per måned og per år.
I løpet av 2013 brøt Oslo universitetssykehus (OUS) arbeidstidsbestemmelsene i arbeidsmiljøloven 32.258 ganger – eller 88 ganger i snitt hver dag. Det er en økning fra 2012, da tallet var 26.631. En betydelig andel av disse bruddene skjedde ved Akuttklinikken, der Øyvind Skraastad er leder.
– Jeg ønsker selvsagt ikke å bryte norsk lov, men det må jeg gjøre for å drive denne virksomheten forsvarlig 365 dager i året, sier Skraastad.
– Våre intensjoner er å redusere antall brudd på arbeidsmiljøloven ved en bedre fordeling av arbeidsoppgaver mellom de ansatte, og ved å utvikle nye, frivillige arbeidstidsordninger, men vi klarer foreløpig ikke å fjerne lovbruddene, fortsetter han.
Krevende balansegang
Det er ingen hvilken som helst virksomhet han leder. Akuttklinikken ved OUS har 2.300 ansatte, og et budsjett på 2,2 milliarder kroner. Klinikken tar imot pasienter fra hele regionen, fra andre deler av landet, og består av ambulanse– og helikoptertjenesten og mottak av akuttpasienter, operasjons – og intensivvirksomhet.
Han mener at arbeidsmiljøloven ikke er tilpasset behovene i dagens sykehusdrift. Han etterlyser frivillige, individualiserte arbeidsordninger der man får flere til å jobbe på ubekvemme tidspunkter. Klinikklederen mener også at loven bør bli mer fleksibel.
– Vi må ha mobiliserbar bruk av overtid og innleie på toppen for å dekke noen av behovene. Ellers vil vi sitte med for mange fast ansatte og for mye beredskap. Det er ikke en fornuftig bruk av skattepengene, sier Skraastad.
Les mer om saken hos Dagsavisen