Hopp til hovedinnhold


Må bruke ambulanse fra legevakt til akuttmottak

Legevakt og akuttmottak holder til i samme bygg på Ålesund sjukehus. Likevel må legevakta tidvis rekvirere drosje eller ambulanse for å frakte pasientene de få meterne til akuttmottaket, skriver NyttiUka.
Da legevakta ble flyttet til Ålesund sjukehus for et par år siden, var ett av hovedargumentene at man ville få bedre nærhet til akuttmottaket. Ikke minst ville man slippe å bruke ambulanse fra legevakta til akuttmottaket, noe som ble sett på som en stor fordel. Men fra august i fjor ble gjennomgangen mellom legevakt og akuttmottak stengt. Resultatet er at pasienter må fraktes med drosje eller ambulanse de få meterne det er snakk om.
Stengt for alltid
Det er en ny dagkirurgisk enhet på baksida av legevakta som er årsaken til at gjennomgangen har blitt stengt. For tida holder man på med bygningsarbeid her, men leder for operasjonsavdelinga på sykehuset, Kari Helgesen, bekrefter at døra  ikke vil bli åpna opp igjen:
– Da det var poliklinikk i de samme lokalene, kunne man ha en gjennomgang. Det blir umulig når det nå blir operasjonssaler der det skal utføres reine inngrep, påpeker Helgesen.
– Ikke optimalt
Fagdirektør Odd J. Veddeng i Helse Møre og Romsdal, innrømmer at det ikke er noen optimal løsning at gjennomgangen nå blir stengt, men hevder at det ikke var noen andre muligheter:
– Det ble sett på flere muligheter for å beholde en gjennomgang, men konklusjonen ble at dette ikke var mulig å få til, og at transport av pasienter må skje på utsida, hevder Veddeng.
Les mer om saken hos NyttiUka