Hopp til hovedinnhold


Må ansette flere for å svare på legevakttelefon

Det blir en ekstrakostnad på inntil 5-6 millioner kroner i året for legevakta etter refs, melder Trønderbladet.
Etter tilsyn i mars fant Fylkesmannen en rekke avvik ved legevaktsordninga for de fem kommunene Melhus, Midtre Gauldal, Trondheim, Klæbu og Malvik, der Trondheim er vertskommune.
Lang ventetid, lav bemanning og ubesvarte telefonhenvendelser var noen av punktene som ble omtalt.
Ekstra person på vakt
Nå må legevakta utlyse rundt ni nye stillinger for å kunne svare raskere på telefon.
– Vi er nødt til å bemanne opp for å få ned svartiden, sier Helge Garåsen, kommunaldirektør for helse og velferd i Trondheim kommune til avisen.
– Det innebærer sannsynligvis en ekstra person på vakt hele tiden.
Den økte bemanningen skyldes blant annet akuttmedisinforskriften, som krever at 80 prosent av telefonene skal besvares innen to minutter.
Les mer om saken hos Trønderbladet