Hopp til hovedinnhold


Luftfarttilsynet trekker varsel om suspensjon

Norsk Luftambulanse har utbedret de forholdene som ble påpekt i Luftfartstilsynets revisjon. Luftfartstilsynet har gitt muntlig bekreftelse om at varselet om suspensjon blir trukket tilbake.

Norsk Luftambulanse har utbedret de forholdene som ble påpekt i Luftfartstilsynets revisjon. Luftfartstilsynet har gitt muntlig bekreftelse om at varselet om suspensjon blir trukket tilbake, skriver NLA på sin hjemmeside.

Bakgrunn: Kan bli satt på bakken

Representanter fra Luftfartstilsynet har fredag kveld foretatt ny revisjon og har veiledet selskapet i arbeidet med å forbedre de interne kvalitetsrutinene på teknisk avdeling.

Forholdene som nå er utbedret dreide seg om Norsk Luftambulanse AS sitt interne kvalitetsarbeid og dokumentasjon av dette på den tekniske siden, ikke om hvordan selve det tekniske vedlikeholdet blir gjennomført.

Les mer om saken på NLA