Hopp til hovedinnhold


Luftambulansen lammet

Luftambulanser over hele landet står på bakken, luftrommet er stengt på grunn av vulkanasken fra Island. Luftrommet over Europa er i ferd med å stenge: Nord i Finland, det nordvestlige Russland, Storbritannia, Danmark er det allerede stengt, mens Tyskland, Nederland og Belgia stenges i løpet av dagen. Luftrommet over Norge åpnes tidligst fredag. Vil liv gå tapt?

Luftrommet i Norge og deler av Nord-Europa er stengt på grunn av vulkanasken fra Island.

Les også: Helsemyndighetene vurderer tiltak for å styrke akuttberedskapen, melder Helse- og omsorgsdepartementet

Ambulanseflyene står

- Det er trolig første gang i fredstid at vi har vært i en slik situasjon. Det kan bli dramatisk dersom det skjer akutte sykdomstilfeller på utilgjengelige steder. Hvis dette varer lenge så vil det oppstå slike situasjoner. Det er en helt ny og uventet situasjon, konstaterer fagdirektør Nils Eriksson i Helse Midt-Norge RHF til Adressa.

- Me får ikkje fly for myndigheitene gjev ikkje instrumentklarering. Luftambulansane står på bakken så lenge luftrommet er stengd, seier Robert Brennersted i Norsk Luftambulanse til NRK Sogn og Fjordane.

- Det er en ekstraordinær situasjon. Grunnideen vår er å fly helikopter med spesialisert legepersonell, og når vi ikke kan gjøre det så er vi litt hjelpesløse, sier Lars Erik Vollebæk, kommunikasjonsrådgiver ved Norsk Luftambulanse til Adressa.

Han er likevel rask med å understreke at mannskapet er fortsatt på basene, og vil rykke ut med legebil dersom det er nødvendig. Men beredskapen blir naturlig nok endret på grunn av tidsperspektivet.

Askeskyen fra vulkanutbruddet på Island har ført til at kun ett Sea King-redningshelikopter kan brukes i Norge torsdag formiddag, melder VG.

- Helikopteret dekker i utgangspunktet Oslofjorden, Skagerrak og deler av Sørlandskysten, hvis det er åpent for å fly der. Men hvor det faktisk er aktuelt å fly til enhver tid, må vi ta der og da. Det ser ut som at området minker, sier redningsleder Nils-Ole Sunde ved Hovedredningssentralen på Sola til VG Nett like før klokken 08.30 torsdag.

De resterende Sea King- helikoptrene, luftambulanseflyene og luftambulanse-helikoptrene har stått på bakken siden sent onsdag kveld og natt til torsdag.

Norske liv kan gå tapt etter vulkanutbruddet, skriver Dagbladet.

Fra Reykjavik meldes det samtidig at man må regne med at luftrommet over Finland, det nordvestlige Russland samt deler av Storbritannia og Danmark kan stenges i dag.