Hopp til hovedinnhold


Lovfester akutthjelp til alle

Alle skal få rett til «helsehjelp som ikke kan vente» – også personer uten lovlig opphold i Norge.

Alle skal få rett til «helsehjelp som ikke kan vente» – også personer uten lovlig opphold i Norge, skriver Dagens Medisin.

Dette foreslår Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) som en endring av prioriteringsforskriften, som er sendt ut på høring.

Nytt begrep
Seniorrådgiver Jorunn Litland i HOD opplyser at begrepet «helsehjelp som ikke kan vente», er nytt. Det foreslås brukt i forskriften for å fange opp tilfeller som ikke regnes som øyeblikkelig hjelp, men som allikevel ligger så nær opp til øyeblikkelig hjelp at det er rimelig at hjelp ytes.

Begrepet skal likestille hjelp fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten.

Rett til akutt hjelp
Personer uten lovlig opphold har imidlertid i dag rett til akutt hjelp. I tillegg har de rett til smittevernhjelp ved allmennfarlige smittefarlige sykdommer.

Hensikten med endringene er mer likebehandling og forutsigbarhet for personer uten lovlig opphold.
I tillegg vil situasjonen bli enklere for helsepersonell.

Det er usikkert hva slags behandling helsepersonell i dag plikter å gi mennesker uten lovlig opphold.

Høringsfristen er satt til 25. februar neste år.

Les mer om saken i Dagens Medisin