Hopp til hovedinnhold


Lovbrudd og avtalebrudd

Flere lovbrudd og brudd på Hovedavtalen er begått ved Sørlandet sykehus i forbindelse med selskapet Bliksund, som ble etablert av den tidligere AMK-sjefen.

Flere lovbrudd og brudd på Hovedavtalen er begått ved Sørlandet sykehus i forbindelse med selskapet Bliksund, som ble etablert av den tidligere AMK-sjefen, skriver Fædrelandsvennen.

Les også: Sjefer støttet Laukvik

Mer om saken: Sa opp og flyttet før rapporten ble offentliggjort

Dette kommer fram i en fersk rapport fra sykehusets internrevisjon. Og mye henger sammen med beslutningen om å flytte AMK-sentralen fra Arendal til Lillesand, og å samlokalisere denne med Prehospitale tjenester Sørlandet sykehus (PTSS). Revisjonen har imidlertid ikke tatt stilling til om det var en god avgjørelse.

Hele fem avvik og fem merknader har revisjonen avdekket etter gjennomgang av det som er funnet av dokumentasjon, samt intervju med 20 personer.

Her kan du lese rapporten i sin helhet

Les mer om saken i Fvn.no