Hopp til hovedinnhold
Jan Imre Csirmaz jobber ved ambulansestasjonen i Gjøvik. Foto: privat


Lønnsoppgjøret 2022: – Anbefaler alle til å stemme nei ved uravstemningen

Ansatte i ambulansetjenesten med fagarbeiderutdanning får et lønnstillegg på 12. 000 kroner, og ytterligere 5000 kroner for de som har 10 års ansiennitet eller mer.

Personer i stillingsgruppe 4 og 5 (Høyskoleutdanning og fagspesifikk eller tverrfaglig spesialutdanning/universitetsutdanning) gis et generelt tillegg på 3 prosent.

Det gis et ytterligere tillegg på 1,1 % (samlet 4,1 %) for personer i denne gruppen med ansiennitet på 10 år eller mer.

Ikke likestilling mellom gruppene

Jan Imre Csirmaz jobber som Nasjonal Paramedic ved Gjøvik ambulansestasjon. Han er ikke fornøyd med lønnsoppgjøret.

– Det er ikke kronetillegget vi reagerer på, men at personer med bachelor i paramedisin og med videreutdanning i Nasjonal Paramedic blir plassert i stillingsgruppe 2 og 3 ved de fleste helseforetakene i Norge. Dermed får vi et dårligere lønnsoppgjør enn vi fortjener, sier Csirmaz.

Bli plussabonnent å få full tilgang til alle våre artikler.