Hopp til hovedinnhold


Lønnsomt å bedre rehabilitering av hjerneskader

Det er best for pasienten og lønnsomt for sykeshuset at pasienter med alvorlig traumatisk hjerneskade får tidlig og kontinuerlig rehabilitering, viser studie ifølge Dagens Medisin.

Alvorlige traumatiske hjerneskader  er forårsaket av et ytre traume mot hodet og oppstår som oftest ved trafikkulykker eller fall fra høyder. I overkant av 200 nordmenn får årlig slike skader, viser tidligere studie.

– Mange er unge når de får en slik skade og har mange år foran seg. Derfor er det kostbart både for den enkelte og samfunnet dersom de ikke blir friske igjen, sier postdoktor Nada Andelic ved Forskningsenter for habiliterings- og rehabiliteringstjenester (CHARM), Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo.  

Rehabilitering på intensiv
Hun og kollegene har tidligere vist at tidlig rehabilitering allerede på intensivavdelingen gir gode resultater for disse pasientene. I en ny studie ser forskerne nærmere på hvilken effekt tidlig og kontinuerlig rehabilitering har og kostnadseffekten ved slik rehabilitering. Totalt 59 voksne personer som alle var pasienter ved Oslo Universitetssykehus. Pasientene ble fulgt opp seks uker, ett år og fem år etter at skaden hadde oppstått.

Studien ble publisert i The Journal of Head Trauma Rehabilitation i august.

Gis til femti prosent
Halvparten av pasientene fikk tidlig rehabilitering av et tverrfaglig team ved Ullevål mens de var innlagt på intensivavdelingen, og ble deretter overført direkte til Sørlandet sykehus eller Sunnaas sykehus for videre spesialisert hjerneskaderehabilitering. Den andre halvparten fikk ingen tidlig rehabilitering på Ullevål, ble fraktet til ti ulike lokalsykehus uten spesialistkompetanse på hjerneskader og måtte være der i opptil to måneder før de fikk plass ved Kristiansand eller Sunnaas. Snittalderen for pasientene som deltok i studien var rundt 30 år.

Studien er gjort som en delvis eksperimentell studie, i den forstand at det var kapasiteten som avgjorde hvilket av de to rehabiliteringsløpene de ulike pasientene fulgte.

Bedre funksjonsnivå
– Vi fant at pasientene som fikk tidlig og kontinuerlig rehabilitering, har et bedre utkomme og krever mindre behandling og oppfølging i ettertid enn den andre gruppen.

Les mer om saken hos Dagens Medisin