Hopp til hovedinnhold


Livreddende samarbeid i Innlandet

I forrige uke kom det oppslag i Gjøviks Blad om politiet som hadde reddet to liv etter å ha blitt trent opp i akuttmedisin av ambulansetjenesten. Ambulansetjenesten til Sykehuset Innlandet på Gjøvik og Vestoppland politidistrikt har et tett og unikt samarbeid.

Ambulanseforum skrev om opplæringen i nr. 5 2016. Nå ble vi nysgjerrig og måtte ringe og høre hva slags hendelser det dreier seg om.
– Den ene var en drukningsulykke hvor politiet var først og gjorde god basal behandling og gode vurderinger underveis. Den andre var en knivstikking med gjerningsmann i drift som gjorde at ambulansen ikke kunne komme til. Politiet sørget for god blødningskontroll slik at det gikk bra med pasienten, forteller Christian Engh, ambulansearbeider og sykepleier.

Han er en av initiativtakerne til samarbeidet og leder opplæringen av politiet i området.

Bedre traumeutstyr enn ambulansen

For noen uker siden hadde de også en eksplosjonsulykke i nærområdet hvor to omkom og to ble skadd.
– Politiet gjorde fantastisk førstehjelpsarbeid, kanskje inspirert av treningen og opplæringen vi har lagt ned? sier Engh.
Som resultat av treningen ligger politiet på Gjøvik på et høyt nasjonalt nivå i sanitetsfaget. Alle operative har fått intern opplæring.
Noen av UEH-mannskapene er trent i å sette intranasal fentanyl. Det hadde vært aktuelt å gi de skadde etter eksplosjonen, men dessverre var ingen av disse på jobb da.
– Politiet i området kjører rundt med akuttsekker som er mer utstyrt enn våre ambulanser til å håndtere større skader. De kan klare fem, mens vi kan klare ett blødningstraume, forteller Engh.
Det andre medikamentet de har fått til rådighet er Naloxone. Engh forteller at politiet har vært på flere intokser hvor de har brukt Naloxone, men at de først og fremst har gjort basale livreddende tiltak.
– Det er ikke selve medikamentet som er livgivende, men at man forstår hvilke tiltak som er bra for pasienten, og at man utfører disse tiltakene godt.

Samarbeidet startet etter en ulykke

Samarbeidet startet så smått i 2012. Christian Engh møtte Steinar Andersen i UEH ute på en ulykke. Andersen kviet seg hver gang det var en ulykke, og etterspurte opplæring i skadehåndtering. Det ble starten på noen kaffeprater, og etter hvert uformell trening i kjelleren på politihuset hvor det raskt ble med noen flere. Treningen gikk begge veier – ambulansepersonellet fikk også taktisk trening.
Etter hvert ble det naturlig å involvere ledelsen slik at treningen kunne settes mer i system. Nå er det en fagforum på ti stykker hvor Engh og Andersen er ledere, og det er fifty-fifty med politi og ambulansearbeidere i resten av gruppa.
– Det har vært litt utskiftninger, så vi har lært opp mange fler, forteller Engh.
Treningen har også ført til at politiet har lært opp sine egne, og ledelsen har skjønt viktigheten av formell førstehjelpskompetanse og har sendt flere på Forsvarets nivå 3-sanitetskurs.
– Dette var minstekravet for å kjøre ambulanse tidligere, så det sier litt om nivået. De har blitt veldig flinke, sier Engh.

Årlige utsjekker

Når det gjelder bruk av medisiner har Engh utarbeidet prosedyrene og medisinsk ansvarlig i ambulansetjenesten Dag Frode Kjernlie har godkjent dem. Politiet må gjøre utsjekker hvert år på samme måte som ambulansearbeidere, både praktisk og teoretisk. De kan også ringe lege direkte ute på oppdrag – om det skulle trengs.
I tillegg møtes de jevnlig i samlinger – mellom seks og åtte ganger i året. Politibetjentene trener også i tillegg til dette minst en gang i måneden på sanitet.
– Før helga hadde politiet en større øvelse hvor UEH fra hele Innlandet trente på ti skadde. Det var moro å se på, men fortsatt mye å jobbe med.
Ellers prater han med Andersen nesten hver dag. De tenker stort og drømmer seg bort.
– Det hadde vært fint å kunne dedikere en medic på vakt i tillegg til innsatsleder, slik at man får satte team på dette, forteller Engh. – Det er viktig å understreke at vi er svært ydmyke til dette her, og at vi ikke vil gape over for mye. Vi jobber oss sakte og smått til å bli bedre. Hovedmålet er å redde liv.
Han begynner i ny jobb som redningsmann for Norsk Luftambulanse til sommeren, men kommer til å fortsette med medic-prosjektet framover uansett.
– Jeg har ikke lyst til å gi fra meg dette hjertebarnet, og har fått tillatelse til å fortsette.