Hopp til hovedinnhold


Livreddende kjernejournal

– Kjernejournal er noe vi har ventet på i mange år. Det kan bety forskjellen på liv og død, sier overlege Jon Erik Steen-Hansen til NRK Vestfold.

Fredag la helseminister Bent Høie fram en lov om pasientjournaler, og det åpner for en kjernejournal. Dette er en elektronisk løsning som samler viktige opplysninger om helsa vår på ett sted.

– En kjernejournal er et utdrag av pasientjournaler, som er viktig i øyeblikkelig hjelp-situasjoner, sier overlege Jon Erik Steen-Hansen ved prehospital klinikk på Sykehuset i Vestfold.

Dette betyr at selv om du blir syk et annet sted i landet enn der du har fastlege og et sykehus som har journal på deg fra før, så vil de viktige opplysningene bli tilgjengelig for det helsepersonell som skal behandle deg.

En kjernejournal skal inneholde opplysninger som oppdaterte medisinlister, allergier for enkelte legemidler og også sjeldne reaksjoner på legemidler.

– Det skal ikke ligge sensitive opplysninger som ikke har noen grad av hast eller ikke er viktig i en livstruende situasjon, sier Steen-Hansen.

Les  mer om saken hos NRK