Hopp til hovedinnhold
På med turniké. Illustrasjonfoto: US Military. Kilde: Wikimedia Commons


Livreddende førstehjelp ved blødning og penetrerende skader – én gang til

I samarbeid med Katastrofmedicinskt Centrum i Linköping er NKT og PLIVO-gruppen til NKT Traume i ferd med å lage Scandinavian Chapter of Stop the Bleed Educational Consortium, skriver NKT Traume.

Les også: Penetrerende skader - behandling på skadested? 

Vi anbefaler at pågående livstruende blødninger behandles slik:

Med utgangspunkt i tilgjengelig fagkunnskap og «best practice» på området er gruppen enig om at blødningskontroll kan oppnås ved:

  1. direkte kompresjon og komprimerende bandasje.
  2. pakking (uten bruk av spesialbandasjer/hemostatiske bandasjer).
  3. ved livstruende blødning på armer og ben som ikke kan stoppes med direkte kompresjon og pakking, kan spesielt opplært personell i gruppene bruke turniké..
  4. straks omstendighetene tillater det og avansert prehospital tjeneste kommer frem, skal behovet for fortsatt turniké vurderes, og om mulig fjernes turniké hvis blødningen kan kontrolleres på andre måter.

Gruppen vurderer at publikum og sivile førstehjelpere bør bruke direkte kompresjon, og pakking hvis opplært.

De grupper som skal kunne bruke turniké og opplæres i det, skal bruke kommersielle turnikéer, og om mulig unngå improviserte. Dette fordi disse ofte gir utilsiktet venøs avklemming og liten eller ingen effekt på arteriell blødning.

Innsatspersonell i PLIVO-situasjoner og alle på nivåene over kan bruke turniké som livreddende tiltak og egenredning i faresone (hot/warm zone), dersom opplært. Det er spesielt viktig at denne bruken revurderes straks pasienten er utenfor fareområde (cold zone).

Her er hele anbefalingen

NKT Traume har laget en egen anbefaling om bruk av turniké. Her er en kortversjon.

Les hele saken hos NKT Traume