Hopp til hovedinnhold
Livepodkast på Prelaten Kro og Scene i Tromsø i slutten av februar 2019.
Livepodkast på Prelaten Kro og Scene i Tromsø i slutten av februar 2019.


# 40 Livepodkast fra Tromsø: Slik fikk UNN sepsisbehandling prehospitalt

Tredje og siste livepodkast fra Tromsø forteller Ståle Bratland, seksjonsleder for fagenheten ved ambulansetjenesten Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN), om innføringen av antibiotika ved sepsissymptomer i ambulansetjenesten.

Bak podkast-serien «Du puster for fort» står Ole Kristian Andreassen som jobber fulltid som paramedisiner i Oslo universitetssykehus' ambulansetjeneste.

Prosjektet startet i april 2018.

Ole Kristian, Du puster for fort, på stasjonsbesøk i Tromsø. Foto: Thomas Renngård, the one and only

Du puster fort fort og Ambulanseforum samarbeidet om livepodkast i Tromsø i februar.

Du hører Ole Kristian Andreassen og Live Oftedahl, redaktør i Ambulanseforum, intervjue Ståle Bratland.

Bratland hadde gjort seg litt utilgjengelig før livepodkasten, men vi fikk tak i ham til slutt! Det er vi glad for, fordi vi vet at mange har lyst til å høre om prosjektet.

– Veldig spennende prosjekt! sier Ole Kristian.

– Jeg var oppe på ambulansestasjonen i Tromsø i dag og fikk se på flytskjemaet og medisinene i taska deres. Du har ledet prosjektet med behandlingen av sepsissymptomer i ambulanseavdelinga i UNN. Hvorfor har det vært viktig for deg?

– Det er en større pasientgruppe enn vi helt har vært klar over. Sannsynligvis er det like mange som STEMI-pasientene våre, og dødeligheten hvis de utvikler septisk sjokk er veldig høy, sier Ståle Bratland

Krass kritikk i tilsyn

Bakgrunnen for å innføre prosjektet var todelt. I 2016 var det et stort nasjonalt tilsyn med akuttmottakene i Norge.

– Akuttmottaket i Tromsø var en av de som fikk krassest kritikk i tilsynet. Flere pasienter lå flere timer med sepsissymptomer uten å få antibiotikabehandling, forteller Bratland.

Målsetningen i et forbedringsprosjekt var å gi antibiotikabehandling innen en time etter at pasientene hadde kommet til akuttmottaket.

Men her ble altså ambisjonene hevet til at pasienten kan få behandling før de kommer til sykehus.

Den andre grunnen til å innføre prosjektet var  et klinisk samarbeid mellom kommune- og spesialisthelsetjenesten, hvor sepsis var en av de tilstandene man ville satse på.

Nasjonale retningslinjer med inhospitalt fokus

– Antibiotikabehandling en time etter ankomst i akuttmottaket er vel og bra, men over halvparten av befolkningen i UNNs nedslagsområde bor i en kommune som ikke har et sykehus. Vi har transporter som kan strekke seg fra en til fire-fem timer.

Og dette er behandling som kan startes på legevaktene, men større og sentraliserte legevakter gjør at man kanskje ikke kommer så tidlig i gang på legevakt heller.

– Hvorfor er det viktig å gi behandling prehospitalt? spør Ole Kristian.

– Man antar at tidlig antibiotikabehandling er særs viktig for denne pasientgruppen, men man har ikke gode empiriske data som viser det, så det er kvalifiserte antakelser. Vi har nasjonale retningslinjer som sier at disse pasientene skal ha antibiotikabehandling innen en time etter at de har kommet i akuttmottak, så da vil det jo være nærliggende å tro at det kan være lurt å få det flere timer før man kommer i akuttmottak, sier Bratland.

Dette er et kvalitetsprosjekt som de ønsker følgeforskning på.

Hør mer om hvordan de vurderer pasientene, hvilke inklusjonskriterier de har, hvor mange pasienter man ligger an til å behandle i året, over- og undertriage, implementeringen og hva erfaringene med prosjektet er så langt.