Hopp til hovedinnhold


- Liv kan gå tapt

Med Vestre Viken vil ambulansene bli plassert i utkanten av utrykningsområdet. - Kritisk for akuttpasienter i Bærum Øst mener ambulansepersonellet selv. De frykter liv kan gå tapt.

Med Vestre Viken vil ambulansene bli plassert i utkanten av utrykningsområdet. - Kritisk for akuttpasienter i Bærum Øst mener ambulansepersonellet selv. De frykter liv kan gå tapt.

Les hele saken i Bærum Budstikke: - Liv kan gå tapt

Ambulansepersonellet ved Bærum sykehus frykter for at kritisk syke mennesker blir satt i fare med Vestre Viken.

Det nye samarbeidet mellom Ringerike sykehus, Sykehuset Buskerud, Sykehuset Asker og Bærum og Kongsberg Sykehus medfører at to akuttmedisinske kommunikasjonssentraler (AMK) må kommunisere om akuttoppdrag lengst øst i Bærum og at lokale sykebiler overføres til en ny AMK i Drammen.

Ambulansene vil gå fra å være sentralt plassert, til å ligge i utkanten av utrykningsområdet. Hovedbekymringen er at viktig tid og informasjon kan gå tapt.

- Det vil være kritisk ved hjerneslag, hjerteinfarkt og hjertestans. Ved hjertestans vil hvert minutt som går tapt gi 10 prosent dårligere prognose for å overleve, forklare Sverre Aae, leder for Ambulansestasjonen ved Bærum sykehus.


Vil ta lengre tid
For seks år siden ble ambulansene omorganisert nettopp for å bedre tilbudet til Bærum Øst. I dag kan 38.000 beboere i Østre Bærum få ambulanse fra Smestad, da tar det seks-syv minutter.

I fremtiden vil nærmeste bil være på Bærum sykehus og derfra tar det om lag 12 minutter, som er maksgrensen for akuttutrykning.

Ambulanse sliter allerede med å opprettholde denne grensen. Personellet tror ikke det vil bli bedre med Vestre Viken-samarbeidet.

Sverre Aae mener ambulansetjenesten blir mindre fleksibel.

- Et samarbeid med Ringerike sykehus på Hønefoss og Buskerud sykehus i Drammen, vil føre til at våre ambulanser frekventerer vestover i stedet for østover mot Oslo.

- Tilbakeskritt
Ambulansepersonellet får støtte fra Cathrine Braarud, avdelingsoverlege og medisinsk ansvarlig for ambulansene i Oslo og Akershus. Hun kaller planene et tilbakeskritt.

- Minuttene teller når man skal redde liv. Vi kan ikke kjøre pingpong mellom sykehus, sier Braarud.

Hun frykter omleggingen vil ramme pasienter med hjerneslag, begynnende hjerteinfarkt og pasienter som har vært i ulykker og kan ha skjulte livstruende skader.

- Det bør ikke bli et spørsmål om hvilket sykehus som skal eie oss. Det er unaturlig å dele et tettbygd strøk i to, sier hun og sikter til de to akuttmedisinske kommunikasjonssentralene som skal opprettes

Ingen kommentar
Erik Omland, administrerende direktør i Vestre Viken, ønsker ikke å kommentere utspillet fra ambulansepersonellet.

- Jeg vil bare henvise til at dette skal drøftes. Alle vil bli informert hvis det skal skje endringer, sier Omland.

Når det kan bli aktuelt vil han imidlertid ikke si noe om.

Vestre Viken har tidligere annonsert at samarbeidet skal være på plass innen 31. desember i år.