Hopp til hovedinnhold


Liker ikke prosessen

Lite eller ingen informasjon i forbindelse med at ambulansetjenesten fra 2013 skal ytes i offentlig regi, har ført til frustrasjon blant de ambulanseansatte i Hemne. Det skriver Sørvesten.

Lite eller ingen informasjon i forbindelse med at ambulansetjenesten fra 2013 skal ytes i offentlig regi, har ført til frustrasjon blant de ambulanseansatte i Hemne. Det skriver Sørvesten.

Stasjonssjef ved ambulansene i Hemne, Stig Ove Stavaas, er oppgitt over liten informasjon om at det offentlige skal drifte ambulansetjenesten fra 2013. For Helse Midt-Norge i Sør-Trøndelag har denne tjenesten stort sett vært utført i private selskapers regi. Argumentene for hvorfor de private ikke lengre skal kunne yte denne tjenesten er at det skal tilstrebes et best mulig og likest mulig tilbud til befolkningen i hele helseregionen.

Av evalueringer foretatt av helseforetaket framgår det at ved enkelte stasjoner er det behov for forbedringer både på selve stasjonsfasilitetene, utstyr, uttrykkingskjøretøy og mannskap. Tilstanden for Hemne er imidlertid funnet å være upåklagelig.

Men de ansatte ved ambulansen i Hemne føler de ikke at det blir satt pris på den gode kvaliteten.

– Vi får til stadighet høre at når det offentlige skal overta, så skal alt bli så mye bedre. Vi føler at mellom linjene ligger det en formening om at dagens situasjon ikke er bra nok. Jeg vil i alle fall berolige folk om at kvaliteten på tjenestene i dag er bra, og vi håper selvsagt at det blir like bra i framtida også, sier Stavås.

Les hele saken her