Hopp til hovedinnhold


Likeglad med ambulansefolk?

Det er med stor undring, at vi i FOA Roskilde nå ser at Roskilde Brandvæsen ikke lengre skal kjøre ambulanse i Roskilde og Lejre kommuner, skriver FOA-leder i Lokalavisen Grenaa.
Dette betyr at 46 medlemmer i FOA Roskilde fra den 1. februar 2014 står uten arbeid. Alene det er jo en katastrofe.
Vi har vært i løpende kontakt med politikerne i Region Sjælland og orienteret dem om at vi undrer oss over at man ikke har brukt loven om Virksomhedsoverdragelse av medarbeidere i dette anbudet.
Der har nemlig ikke vært til hinder for at regionspolitikerne kunne ha lagt det inn i anbudet av ambulansekjøringen i Roskilde og Lejre kommuner.
Det ville ha betydd at den virksomhet / det firma, som har overtatt ambulansekjøringen også skulle ha overtatt medarbeidere og materiell.
Det er denne formen for anbud som har vært gjort andre steder og som gjør at medarbeiderne i hvert fall er sikret i en overdragelsesperiode. Det har man beklageligvis valgt å ikke gjøre i Region Sjælland.
Noe annet man kan undre seg over er at det i anbudspapirene under det som heter tildelingskriterier er prioritert slik at prisen er vektet med 45%, kvaliteten 30% og levering / sikkerhet 25%.
Vi snakker her om en ambulansetjeneste hvor det kreves at det leveres kvalitet, og ikke minst, at det må være en høy grad av leveringssikkerhet.
Allikevel er kvaliteten og leveringssikkerheten de to ting som vektes lavest i det som kalles tildelingskritier i anbudet.
Med et bud på ca. seks millioner kroner under det bud som Roskilde Brandvæsen kom med, må man stå med enda mer undrende blikk.

Seks millioner kroner billigere virker ikke logisk for noen. Seks millioner kroner har heller ikke noe å gjøre med om offentlige overenskomster skulle være dyrere enn private overenskomster, som Carsten Iversen har uttalt i en pressemelding.

Så mye forskjell er det dog ikke på lønnen, at det skulle være det som var utslagsgivende for om Roskilde Brandvæsen kjører ambulanser i Region Sjælland eller ikke.
Nå er det jo snart regions- og kommunalvalg og det bør derfor være på sin plass å spørre politikerne, både i det kommunale og regionale system om hvordan man forholder sig til outsourcing og anbud av oppgaver?
Vil man også i Region Sjælland fremover være fullstendig likeglad med de medarbeidere som utfører oppgaven og ikke tar loven om Virksomhedsoverdragelse i bruk eller vil man fremover sørge for at det blir skrevet inn i et anbudspapirene, så de medarbeidere / lønnmottakere / skatteborgere, som utfører oppgaven, også i en overdragelsesperiode kan se at de tross alt har arbeide frem til en overenskomst utløper?
Les hele innlegget i Lokalavisen Grenaa