Hopp til hovedinnhold


Leserinnlegg: Faglig begrunnet

Enkelte hevder at overtakelsen av ambulansetjenesten i Helse Midt-Norge skjedde av ideologiske grunner, mot faglige råd. Dette er ikke riktig, siterer Fagforbundet et leserinnlegg i Arbeidets Rett.
De faglige rådene var entydig for overtakelse. Uenigheten besto i "når", ikke "om" det var riktig at Helse Midt-Norge, som andre regionale helseforetak, skulle overta ansvaret for ambulansetjenesten.
En av begrunnelsene har vært at private selskaper som driver ambulansetjeneste kan gå konkurs, noe vi har erfart både i Norge og andre land.
Det er all grunn til å reagere på kutt i ambulansetjenesten, spesielt siden mange av kostnadsproblemene innen tjenesten skyldes underbudsjettering i forhold til forventet kostnad fra Helse Midt-Norge.
Ambulansetilbudet ville uansett ha blitt mye dyrere ved et nytt anbud på grunn av nye krav, standardisering, oppgradering av mange ambulansestasjoner, den økonomiske utviklingen med mer. Pensjonsordningene og kompetanseheving for de ansatte som følge av insourcingen, har også bidratt til økte kostnader.
Fagforbundet mener disse tiltakene har vært nødvendige både faglig og arbeidsmiljømessig med tanke på rekruttering til faget og lik lønn for likt arbeid.
Dette er bakgrunnen for at nesten samtlige aktører støtter ambulansedrift i offentlig regi, med unntak av NHO Service og noen politikere som av ideologiske grunner ønsker tjenesten utført av private aksjeselskaper.
Les hele leserinnlegget hos Fagforbundet