Hopp til hovedinnhold


Lengst ambulansetid i Helse Førde

En ny rapport fra Helsedirektoratet viser at ambulansen bruker lengst tid på å nå pasienten i Helse Førde, melder Dagens Medisin.

I Helse Førde tok det i snitt 6,2 minutter fra oppringning til ambulanse kjørte ut. Dette er 4 minutter lenger enn i Telemark og Vestfold, som har kortest responstid.

Helse Førde brukte også lengst tid fra oppringning og til ambulansen var på plass på stedet, 22 minutter.

– En forklaring på at vi bruker lang tid før ambulanse går ut, er at AMK-sentralen vår også er legevaktsentral for alle kommunene. Også pasienter som ringer til legevakten får iblant ambulanse, men i disse tilfellene bruker man lenger tid på å vurdere- dette tallmaterialet er også med i statistikken, sier ambulansesjef Stian Sægrov i Førde.

– Men Helse Førde bruker også lengst tid på å komme ut til pasienten?
– Det er spredt bosetning i Sogn og Fjordane, og selv om vi har en desentralisert ambulansetjeneste med høy dekningsgrad pr innbygger, så er det nok usannsynlig for Helse Førde å bli best på dette feltet, sier Sægrov.

– Hva gjør dere for å bedre responstiden?
– Vi er svært opptatt av å rykke ut raskt. Vi ser blant annet på vaktordningene våre, og jobber for å få avviklet hjemmevakt på de minste stasjonene. Dette vil gi innsparinger på utrykningstid. Vi ser også at det er noe ulik registreringspraksis, en lik nasjonal registrering er viktig.

Sægrov påpeker at kvaliteten på ambulansetjenesten også er viktig.

– Det er svært viktig å komme ut raskt til pasienten, men de som jobber i tjenesten må også ha et visst volum for å opprettholde kvaliteten, det blir litt misvisende å se på responstiden, sier han.

Les mer om saken hos Dagens Medisin