Hopp til hovedinnhold


Lengre responstid i Oslo øst

Ambulansene bruker lengst tid på å komme frem i Oslo øst, til tross for at området er et knutepunkt for ambulansetrafikken. Heikki Holmås (SV) etterlyser en forklaring, skriver Oslo by
I et skriftlig spørsmål til helseministeren etterspør Holmås konkrete tiltak fra helseministeren.
– Bydeler som Grorud og Stovner i Groruddalen kommer vesentlig dårligere ut enn bydeler som Ullern og Vestre Aker. Hva vil statsråden gjøre for å sikre at alle Oslos innbyggere får et trygt, likestilt og likeverdig ambulansetilbud når ulykke og sykdom rammer, skriver Holmås til helseminister Bent Høie (H).
I sitt svar understreker han at alle skal ha et likeverdig ambulansetilbud, og at Oslo universitetssykehus planlegger å sette inn en ny døgnambulanse i østre deler av Oslo i 2014.
– En utfordring for Oslo og Akershus er at befolkningen vokser med ca. 30.000 personer i året samtidig som gjennomsnittsalderen øker. Det har ført til en økning i oppdragsmengden i ambulansetjenesten de siste årene, skriver Høie.
Frem til 2003 var alle ambulansene i Oslo stasjonert i Storgata. Etter sammenslåingen av ambulanse- og nødmeldetjenestene i Oslo og Akershus i 2003, ble ambulansene i Oslo desentralisert. Stasjonene på Lørenskog, Brobekk, Prinsdal og Follo dekker i dag Oslo Øst. Oslo universitetssykehus har ingen forklaring på hvorfor responstidene er dårligere på østkanten.
Akuttklinikkens budsjettforslag for 2014 tilsier at ambulansetjenesten får midler som tilsvarende en døgnbil ekstra i 2014. Det dekker så vidt den forventede økningen i antall oppdrag.
– Vi planlegger en ekstra døgnambulanse som vil bidra til å bedre responstidene i de østre bydelene i Oslo, men ser man Oslo og Akershus under ett vil vi neppe se noen bedring, sier Terje Strand, som leder Prehospitalt senter ved Oslo universitetssykehus.
Les mer om saken hos Oslo By