Hopp til hovedinnhold


Legger inn annenhver brystsmertepasient

Halvparten av legevaktpasientene som kommer inn med brystsmerter blir innlagt på sykehus, men ikke alle har hjertesykdom, melder Dagens Medisin.

Det viser en norsk prospektiv studie som består av data fra 100 strukturerte telefonintervjuer med leger ved fire norske legevakter. 

Viktig påminnelse
Av 100 pasienter, ble 24 av dem vurdert med høyeste hastegrad, og 15 av disse ble av legene vurdert å være livstruende syke, skriver Uni Helse.

50 av de 100 pasientene ble innlagt på sykehus for videre utredning og behandling. Hos 43 av de 50 pasientene, mistenkte legevaktlegene at iskemisk hjertesykdom var årsak til smertene. Andre antatte grunner til at pasientene ble innlagt, var psykisk sykdom, lungesykdom eller mage-/tarmsykdom.

Forsker ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, Uni Helse og allmennlege i Vennesla, Robert A. Burman, er førsteforfatter av studien.

- At halvparten av dem med brystsmerter blir innlagt, er også en viktig påminnelse om at pasienter med brystsmerter ikke alltid er alvorlig syke, og våre funn bekrefter at brystsmerter ofte også handler om mye annet enn hjertesykdom, sier Robert Burman til Dagens Medisin.

Vil utelukke hjertesykdom
Han forteller at tidligere studier har tydet på at godt under halvparten av alle pasienter som har vondt i brystet, viser seg å ha hjertesykdom.

- Våre funn er noe høyere. Det kan skyldes at pasientene vi har undersøkt har oppsøkt legevakten, og kanskje er noe sykere enn dem som oppsøker fastlegen. Vi tror også at våre tall er noe høyere fordi en del av pasientene ble lagt inn primært for å utelukke hjertesykdom. Hos mange leger var ikke mistanken om akutt hjertesykdom nødvendigvis veldig sterk, men legene sendt dem likevel til sykehus for videre utredning.

Vanskelige vurderinger
Cirka seks av ti pasienter med såkalt rød respons, høyeste hastegrad, viste seg å være alvorlig syke.

Les mer om saken hos Dagens Medisin