Hopp til hovedinnhold


Legevaktene har blitt verre

Større risiko for at du blir feilbehandlet: Sammenslåing av legevaktene skulle gi bedre tilbud til pasientene. Ny rapport viser at det ikke har hjulpet i det hele tatt, melder TV 2 Nyhetene.

d632334130a2b9d194362b7d857b88bf

Legevakt-ansatte fra hele landet har stått frem med det de mener er en virkelighet som ikke bør fortsette. En av de legevaktansatte vi snakket med, oppsummerte problemet slik:

– De sentrale forskriftene som regulerer legevakten er så diffuse og intetsigende at de ikke er til noen hjelp når vi skal bedre kvaliteten, sa legevaktmedarbeideren til TV 2.

– Kun én lege på vakt

I den nye rapporten fra Nasjonalt legevaktregister kommer det frem at lite har skjedd på de siste årene. Blant funnene slås det fast at:

  • 8 av 10 legevakter har kun én lege på vakt kveld, natt og helg.
  • 8 av 10 legevakter har ikke organisert bakvaktlege
  • Nesten halvparten mangler kompetanse- og opplæringsplan for lege i vakt.

– Kvaliteten har blitt dårligere

– Det mest urovekkende mener jeg er at det har blitt større legevakter med dårligere kvalitet. De større enhetene har ikke blitt fulgt opp med bedre bemanning og bedre kompetanse, slik forutsetningen var, sier en av forfatterne av rapporten, Tone Morken .

Hun er prosjektleder ved Nasjonalt kompetansesenter for legevaktmedisin, og har sammenlignet den nye legevaktrapporten med tilsvarende undersøkelser gjort tidligere år. Hun ser ikke en positiv utvikling ved landets legevakter.

– Kvaliteten er nok blitt dårligere hvis man ser på innholdet, kompetansen og det tilbudet i pasienten får i legevakten.

– Kan vi se en utvikling der vi ser flere feil?

– Ja, hvis kompetansen er for dårlig er det også en større sjanse for at det skjer feil, sier Morken til TV 2.

Les hele saken hos TV 2