Hopp til hovedinnhold


Leger vurderer å si opp

Saken vil få store konsekvenser for helse- og ambulansetjenesten i Stor-Elvdal, skriver Østlendingen.
Fagpersonalet i Stor-Elvdal føler seg overkjørt etter at de ble kjent med forslaget til organisering av legevaktordningen.
Rådmannen i Stor-Elvdal har innstilt på at kommunestyret onsdag skal inngå et samarbeid for et opplegg med Elverum om en interkommunal legevakt og Elverum som vertskommune.
En rekke ubesvarte spørsmål omkring en framtidig organisering av legevaktopplegget for Stor-Elvdal dingler i løse lufta.
– Forslaget som jeg først fikk sist fredag kom meget brått og overraskende på meg, sier kommunelege 1 i Stor-Elvdal, Tone Hagen.
 
Under en samling på Koppang fredag ble det pekt på en rekke uheldige forhold med opphør av legevakttjenesten.
Lang transport av de eldre og svake til Elverum, og siling med utvelgelse av de som skal få benytte ambulansen til transport.

Mister en ressurs

– Her blir det en ressurs som forsvinner, om forslaget blir vedtatt, sier Rita Kløften i ambulansetjensten.
Hun frykter økt bruk av ambulansen, men tror ikke at det blir flere ambulanser i distriktet.
Les mer om saken hos Østlendingen