Hopp til hovedinnhold


Leger ut mot pasientfilming: – Hindrer arbeidet vårt

Et utvalg utreder nå i hvilken grad pasienter og pårørende skal kunne filme legekonsultasjoner. Legeforeningen advarer sterkt, melder Dagens Medisin.

– Som legevaktslege har jeg opplevd å bli filmet i akuttsituasjoner. Det er ubehagelig, og i verste kan det hindre arbeidet vårt. Både ved at de som filmer rent fysisk kan bli en hindring, men også ved at leger og ambulansepersonell kan bli utrygge og engstelig for å gjøre feil, sier Marte Kvittum Tangen, som er legevaktslege og fastlege ved Tynset legekontor.
Som leder av Hedmark legeforening har hun engasjert seg i saken. Nylig sendte Legeforeningen et innspill til det regjeringsoppnevnte Åpenhetsutvalget. Utvalget har fått i oppdrag å utrede problemstillinger knyttet til ytringsfrihet, pressefrihet og personvern i forbindelse med fotografering, filming og deling av slikt materiale i flere sektorer, blant annet i helse- og omsorgstjenesten.
– Sterkt press
– Arbeidsmiljøet for legene vil bli satt under sterkt press dersom de ubetinget må akseptere å bli filmet på jobb. I verste fall kan det føre til at helsepersonell vegrer seg fra å arbeide i situasjoner der pasienter eller pårørende kan gjøre opptak. Samtidig har legene i gitte situasjoner ingen mulighet til å trekke seg ut av en situasjon der det gjøres opptak mot deres vilje, all stund de kan ha en plikt til å yte helsehjelp, skriver Lars Duvaland, avdelingsdirektør i Legeforeningen, i brevet til utvalget.
Legeforeningen lister opp en rekke argumenter mot at pasienter og pårørende bør ha fri tilgang til å gjøre opptak i alle deler av helsetjenesten:
  • Det blir vanskelig for helsepersonell å ivareta sin plikt til å hindre at taushetsbelagte helseopplysninger videreformidles. Det blir en kontinuerlig risiko for at slik informasjon tilflyter andre.
  • Selv om en pasient har samtykket til opptak kan samtykket være situasjonsbetinget, og pasienten selv kan ha dårlige forutsetninger for å se rekkevidden av en spredning.
  • En kultur der den enkelte lege må regne med å bli filmet, kommentert og hengt ut er en merbelastning som ikke bidrar til å fremme kvaliteten på vurderingene som skal gjøres.

Vil kreve samtykke
Alt dette gjør at legene foreslår restriktive regler for opptak.
– Ønsker dere et forbud?
– Det bør ikke være lov å filme uten at det er avklart på forhånd slik at legen kjenner formålet, hva opptaket skal brukes til, og man kan sikre at taushetsplikten ivaretas. Det er vi som helsepersonell som eier konsultasjonen og situasjonen, sier Tangen.

Les mer om saken hos Dagens Medisin