Hopp til hovedinnhold


Leger føler seg utfordret av ambulanspersonell

I to separate avviksrapporter fra Landstinget Västernorrland hevder leger at ambulanspersonell har utfordret deres vurderinger og oppført seg uprofesjonelt. I et av tilfellene skal en pasient med hodeskade ha fått lov til å gå mellom ambulanse og møtende båre uten nakkekrage, skriver Läkartidningen.
Avviksrapportene er datert i begynnelsen av juni, og legene anser at deres kompetanse stilles spørsmål ved av ambulansepersonellet.
I det ene tilfellet skulle en pasient med hodeskade hentes av ambulanse fra en helsesentral for transport til sykehus på grunn av mistanke om blødning eller nakkeskade.
Ifølge rapporten skal ambulanspersonellet ha latt pasienten gå fra båre til båre uten nakkekrage, til tross for at legen anså at pasienten burde ha en nakkekrage, og opptrådt utfordrende mot legen foran pasienten. Noe som kan føre til såvel forverrede skader som ubehag og utrygghet for pasienten, ifølge rapporten.
 
I ett annet tilfelle, der en pasient skulle hentes til sykehus med ambulanse fra en annen helsesentral, hevder leger at ambulansepersonell oppførte seg uprofesjonelt og stilte spørsmålstegn ved noen medisinresepter foran pasient og pårørende. Blant annet skal ambulansepersonellet ha krevd EKG og temperaturmåling til tross for at legen hadde vurdert at det ikke var nødvendig.
Hendelsene – og vikigheten av å ha en sunn kommunikasjon mellom avdelinger skal nå tas opp til diskusjon.
Les mer om saken hos Läkartidningen