Hopp til hovedinnhold
Illustrasjonsfoto: Thinkstock
Illustrasjonsfoto: Thinkstock


Leger etterlyser bedre organisering av prøvetaking – frykter de blir koronasmittet

Fastleger mener prøvetaking av pasienter som kan være smittet med koronaviruset er for dårlig organisert. Nå vil de ha en endring.

Det er kommunene selv som avgjør hvordan prøvetakingen skal organiseres. Noen steder er det opprettet egne kontor der prøvene blir tatt, skriver NRK Sørlandet.

Arendal kommune er en av kommunene der det er de ulike fastlegekontorene som står for prøvetakingen av pasienter som kan være smittet med koronaviruset.

Det reagerer fastlegene på.

– Dette bør foregå på en sentral enhet, sier tillitsvalgt for fastlegene Martin Runde.

Han mener det er flere ting som taler for en slik ordning.

– Det vil hindre at mulig smittede blandes med andre syke pasienter, samt minske risikoen for smitte generelt, sier han.

Runde frykter også at legene selv kan bli smittet.

– Hvis viruset smitter så lett som vi har sett og er så vanskelig å oppdage i tidlig fase, er det en stor risiko for at fastlegene blir eksponert. Hvis vi blir satt i karantene, kan store deler av primærhelsetjenestens kapasitet forsvinne.

– Ikke god nok kompetanse

Runde, som selv er fastlege ved Hisøy legesenter i Arendal, mener også at prøvene bør tas av helsepersonell med spesialkompetanse innen smittevern.

Han sier det vil sikre at testingen blir gjort på best mulig måte og at man får prøvesvar man kan stole på.

– Fastlegene har ikke har god nok kompetanse på dette, sier han.