Hopp til hovedinnhold


Legene skal ut til pasientene i Vestfold

En legebil skal sørge for bedre, riktigere og raskere behandling av pasienter i Vestfold, melder NRK Vestfold.

Under Stavernfestivalen og Slottsfjellfestivalen behandlet legebilens personell over hundre personer, og de forhindret ti ambulanseoppdrag hver dag.
Bilen har vært til stede under Stavernfestivalen de siste to årene og på Slottsfjell siden 2014. Neste år settes bilen i daglig drift i deler av Vestfold.

Godt utstyrt bil

Typiske skader eller medisinske tilstander legebilen har behandlet under festivalene er allergiske reaksjoner, problemer knyttet til diabetes og kuttskader.
– De som fikk behandling hos oss var veldig fornøyde med å slippe lang ventetid på legevakt eller en sykehusinnleggelse, sier Markus Wyller, ambulansearbeider og fagutvikler i ambulanseavdelingen ved Sykehuset i Vestfold.
I bilen finnes akuttsekk med medisiner og utstyr, en traumesekk til bruk ved for eksempel kuttskader, nakkekrage, pledd, en barnesekk med ulikt utstyr beregnet spesielt på de minste og en multifunksjonsmaskin med blant annet en hjertestarter.
Det eneste som skiller denne bilen fra en ordinær ambulanse, er muligheten til å frakte pasienter på båre og det utstyret ambulansene har fastmontert i bilen, til gjengjeld har den bilen en lege om bord.

30 000 ambulanseoppdrag årlig

Etter å ha hatt god erfaring med legebilen under festivalene, settes det nå i gang et prøveprosjekt for å sette bilen i daglig drift. 1. mars 2018 starter samarbeidet mellom ambulansetjenesten ved sykehuset og Tønsberg interkommunale legevakt.
– Dette tilbudet fører til en raskere og bedre behandling av pasienten ved at det sendes en legevaktlege som kan behandle pasienten på stedet, sier Per Grunde Weydahl, fag- og samhandlingsdirektør ved sykehuset i Vestfold, og spesialist i anestesi og indremedisin.
Målet med å sette legebilen i drift er først og fremst å sikre pasienten en bedre og raskere behandling, men også å stagnere økningen i antall ambulanseoppdrag.
Å sette legebilen i daglig drift er i tråd med et større prosjekt på sykehuset, Samhandling om den akuttmedisinske kjeden i Vestfold. Det innebærer at primærhelsetjeneste og sykehuset skal jobbe bedre sammen for å gi pasientene riktigere og raskere hjelp.
Les mer om saken hos NRK